MENTOR BENEFIT
Dyrektor Biura Rozwoju Benefitów Pracowniczych Anna Józefczyk
Dyrektor Biura Rozwoju Benefitów Pracowniczych Anna Józefczyk
Działalność Mentor Benefit to wspieranie Pracodawcy - Klienta w opracowaniu i wdrożeniu programu świadczeń pozapłacowych dla pracowników. Wsparcie to odbywa się na wielu płaszczyznach:
 • budowanie świadomej strategii w obszarze programów benefitowych,
 • gwarancja spójnego, odpowiadającego na potrzeby pracowników programu,
 • dostęp do aktualnej wiedzy i nowinek z rynku w zmieniającym się i różnorodnym otoczeniu,
 • wsparcie dla pracodawców i zespołów kadrowych - cenne w okresie transformacji, jaką przechodzi branża, pojawiania się na rynku nowych specjalności w obszarze HR,
 • specjalistyczna wiedza w zakresie dostępnych na rynku produktów, narzędzi i sposobów realizacji występujących benefitów,
 • dbanie o wellbeing pracowników,
 • wdrażanie nowych rozwiązań,
 • wsparcie w osiąganiu efektywności i zaangażowania pracowników,
 • budowanie marki pracodawcy (employer brandingu),
 • walka z rotacją, pozyskiwanie i zatrzymywanie talentów w firmie,
 • narzędzia redukujące koszty zwolnień lekarskich oraz zjawiska prezenteizmu i absenteizu pracowników,
 • wsparcie w realizacji polityki Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (SCR).

 

Usługa doradcza Mentor Benefit obejmuje:
 • audyt benefitów oraz badanie zadowolenia i potrzeb pracowników,
 • przeprowadzenie konkursu ofert w zakresie wybranych benefitów,
 • usługę brokerską w odniesieniu do ubezpieczeń na życie oraz medycznych.

 

Proponujemy programy benefitowe wspierające wellbeing pracowników, zgodnie z kulturą organizacji. Przykładowe benefity pracownicze to m.in.:
 • opieka medyczna
 • karty sportowe
 • dofinansowanie posiłków
 • wsparcie psychologiczne
 • edukacja i rozwój
 • elastyczny czas pracy
 • karty zakupowe
 • kursy dla dzieci
 • bilety do kina, teatru
 • wsparcie zdrowego stylu życia.

 

#koronawirus

W trudnym obecnie czasie epidemii proponujemy Pracodawcom gotowe rozwiązania odpowiadające obecnym potrzebom i możliwościom >> pobierz ofertę

Dyrektor Biura Rozwoju Benefitów Pracowniczych Anna Józefczyk
KONTAKT

Dyrektor Biura
Rozwoju Benefitów Pracowniczych


Anna Józefczyk
tel. +48 22 654 12 50
tel. kom. +48 601 613 741

Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy, ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń, tel.:+48 56 669 33 00, fax.:+48 56 669 33 04
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, NIP 956-00-03-240, KRS 0000031423, kapitał zakładowy w kwocie 784 628,00 zł opłacony w całości
© 1995-2020, Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy
All right reserved - mentor.pl