Ubezpieczenia Rolne
Biuro Ubezpieczeń Rolnych


Ubezpieczenia rolne

W zakresie ubezpieczeń rolnych dysponujemy zespołem doświadczonych brokerów ubezpieczeniowych.  Od wielu lat współpracujemy z przedsiębiorstwami rolnymi, rolniczymi spółdzielniami produkcyjnymi, jak również indywidualnymi gospodarstwami, w celu zapewnienia im optymalnej i kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej.

Mentor S.A. sprawuje w profesjonalnym zakresie obsługę brokerską od momentu negocjacji warunków ubezpieczenia, poprzez bieżącą administrację zawartych polis, a skończywszy na profesjonalnej pomocy przy likwidacji szkód. Wiedza zdobyta przez lata obecności na rynku ubezpieczeń rolnych pozwala nie tylko na weryfikację działań towarzystw, ale również na konstruktywne rozwiązywanie wszelkich problemów ubezpieczeniowych.

usługi

 • ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych (budynki, wyposażenie, mienie, środki obrotowe, ziemiopłody),
 • ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku (gotówka, wyposażenie, środki obrotowe),
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, posiadanego mienia oraz za produkt wprowadzony do obrotu, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, zwane "ubezpieczeniem OC rolników",
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • ubezpieczenia komunikacyjne (pojazdy, maszyny i sprzęt rolniczy) OC/AC/NNW,
 • ubezpieczenie maszyn rolniczych od awarii i uszkodzeń (maszyny rolnicze, kombajny),
 • ubezpieczenie upraw od zdarzeń losowych (ryzyka ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, gradobicia, suszy, ognia),
 • ubezpieczenie zwierząt od padnięcia lub skierowania na ubój z konieczności.

co nas wyróżnia

 • posługiwanie się autorskimi programami ubezpieczeniowymi, które są dedykowane podmiotom branży rolnej (obejmują ryzyka istotne z punktu widzenia ciągłości działania i odzwierciedlają specyfikę oraz rzeczywiste potrzeby gospodarstw),
 • sprawny i rzeczowy udział w likwidacji szkód (np. obecność na polu w przypadku trudnych szkód w uprawach - to nasza specjalność, doświadczenie zdobyte również na krajowych i zagranicznych szkoleniach),
 • doradztwo w każdej sprawie związanej z ubezpieczeniem podmiotów prowadzących działalność rolną.

Poznań

Mentor S.A.
ul. Ratajczaka 32/18
61-816 Poznań
tel. +48 61 842 71 84
tel. +48 61 843 20 06
www.mentor.pl
masz pytanie?
Krzysztof Łyskawa
Dyrektor
+48 605 329 157
blisko Ciebie
Oddziały
i przedstawicielstwa

Bukareszt

Oddział Mentor S.A.
Ciprian Porumbescu 4 demisol
010651 sector 1 Bucharest
tel: +40 775 137 582
email: claudiu.ionescu@mentorbroker.ro

Bydgoszcz

Przedstawicielstwo Mentor S.A.
Powstańców Wielkopolskich 10
85-090 Bydgoszcz
tel: +48 52 321 48 03
tel2: 606 25 67 67
fax: +48 56 669 33 04
email: bydgoszcz@mentor.pl

Częstochowa

Oddział Mentor S.A.
Jagiellońska 1
42-216 Częstochowa
tel: +48 601 251 049
email: czestochowa@mentor.pl

Gdańsk

Oddział Mentor S.A.
Aleja Grunwaldzka 163
80-266 Gdańsk
tel: +48 887 043 188
email: gdansk@mentor.pl

Kalisz

Oddział Mentor S.A.
Al. Wolności 10/11
62-800 Kalisz
tel: +48 62 751 19 21
tel2: +48 887 042 876
email: kalisz@mentor.pl

Katowice

Oddział Mentor S.A.
Porcelanowa 19 (budynek A)
40-246 Katowice
tel: +48 32 730 22 19
tel2: +48 32 661 04 94
email: katowice@mentor.pl

Kraków

Oddział Mentor S.A.
Gertrudy 23/2
31-048 Kraków
tel: +48 12 661 90 30
tel2: +48 12 626 16 47
email: krakow@mentor.pl

Łódź

Oddział Mentor S.A.
Wólczańska 128/134
90-527 Łódź
tel: +48 42 231 56 01
tel2: +48 725 258 810
email: lodz@mentor.pl

Lublin

Przedstawicielstwo Mentor S.A.
Pana Balcera 6 lok. 105
20-631 Lublin
tel: +48 81 533 39 32
email: lublin@mentor.pl

Poznań

Oddział Mentor S.A.
Ratajczaka 32/18
61-816 Poznań
tel: +48 61 842 71 84
tel2: +48 61 843 20 06
email: poznan@mentor.pl

Rzeszów

Oddział Mentor S.A.
Kwiatkowskiego 2B/17L
35-311 Rzeszów
tel: +48 17 283 94 20
tel2: +48 17 283 94 21
fax: +48 17 283 94 22
email: rzeszow@mentor.pl

Szczecin

Oddział Mentor S.A.
Marii Konopnickiej 18/1
71-150 Szczecin
tel: +48 91 489 13 41
tel2: +48 91 432 42 07
email: szczecin@mentor.pl

Ukraina

Spółka powiązana Mentor S.A.
Gorśkoji 5a
79018 Lwów, Ukraina
tel: +38 050 370 14 83
tel2: +48 609 690 111
fax: +38 032 237 47 17
email: ukraina@mentor.pl

Warszawa I

Oddział Mentor S.A.
Bukowińska 10 lok. 98
02-703 Warszawa
tel: +48 22 654 12 50
tel2: +48 22 654 12 51
email: warszawa@mentor.pl

Warszawa II

Oddział Mentor S.A.
Cybernetyki 13a
02-677 Warszawa
tel: +48 22 506 58 70
email: warszawa2@mentor.pl

Przedstawicielstwo Mentor S.A.
Ludwiki 4 lok A
01-226 Warszawa
tel: +48 22 627 37 65
tel2: +48 22 627 37 66
email: jkuziemska@kuziemscy.pl

Wrocław

Oddział Mentor S.A.
Krzycka 15a/9
53-019 Wrocław
tel: +48 609 611 352
tel2: +48 71 343 12 21
fax: +48 71 342 43 61
email: wroclaw@mentor.pl

Zielona Góra

Oddział Mentor S.A.
Pl. Pocztowy 11A, lok. 2
63-305 Zielona Góra
tel: +48 887 042 875
email: zielona.gora@mentor.pl
Centrala

Toruń

Mentor S.A.
Szosa Chełmińska 177-181
87-100 Toruń
tel: +48 56 669 33 00
fax: +48 56 669 33 04
email: mentor@mentor.pl