Ubezpieczenia Jednostek Administracji Publicznej
Biuro Ubezpieczeń Jednostek Administracji Publicznej

Specyfika jednostek administracji publicznej, a szczególnie administracji samorządowej, ze względu na szeroki zakres działalności wymaga specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia w określeniu występujących u nich ryzyk. Gospodarka komunalna, cyberbezpieczeństwo, władza publiczna, zamówienia publiczne, potrzeby społeczne a jednocześnie dyscyplina finansów publicznych to tylko niektóre z zagadnień, które należy uwzględnić w aspekcie ubezpieczeniowym.

Dlatego naszym Klientom oferujmy usługi dedykowanego zespołu posiadającego kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze jednostek administracji publicznej każdego szczebla: administracji rządowej tj. ministerstwa, główne inspektoraty, urzędy wojewódzkie, jak również administracji samorządowej - województwa, miasta, powiaty i gminy. 

Działamy kompleksowo: od audytu, poprzez przygotowanie dostosowanego do potrzeb programu ubezpieczeń, a kończąc na obsłudze likwidacji szkód. W całym procesie niejednokrotnie uczestniczy szereg wyspecjalizowanych biur Mentor S.A.

Co więcej nasza rola nie sprowadza się tylko do pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Naszym Klientom udostępniamy nowoczesne systemy informatyczne do zarządzania ubezpieczeniami i szkodami, a także narzędzie do zarządzania infrastrukturą drogową SAND.

usługi

 • pomoc przy realizacji zamówień publicznych zarówno w roli pełnomocnika Zamawiającego, jak również jako biegły w komisji przetargowej powołanej przez Zamawiającego
 • wycena nieruchomości
 • ubezpieczenia gospodarki odpadami
 • zabezpieczenie inwestycji budowlano-montażowych
 • grupowe ubezpieczenia na życie i zdrowie
 • pomoc w likwidacji szkód
 • System Analiz Nawierzchni Drogowych SAND
 • szkolenia, webinary, konferencje

co nas wyróżnia

 • nowoczesna technologia w służbie JST, czyli systemy informatyczne, które oferujemy naszym Klientom, takie jak Panel Klienta - interaktywny dostęp do informacji o ubezpieczeniach i szkodach oraz algorytm wyceny nieruchomości na podstawie parametrów techniczno-budowlanych budynku
 • SAND, czyli System Analiz Nawierzchni Drogowych wspomagający zarządców dróg. System kamer cyfrowych i laserów umożliwia rejestrację aktualnego stanu nawierzchni jezdni, jak również poboczy, przydrożnych rowów odwadniających, krawężników, barier ochronnych itp.
 • baza ekspertów branżowych - wspieramy naszych Klientów w wielu obszarach m.in. poprzez konsultacje i szkolenia

Wrocław

Mentor S.A.
ul. Krzycka 15a/9
53-019 Wrocław
tel. +48 609 611 352
tel. +48 71 343 12 21
www.mentor.pl
masz pytanie?
Szymon Piotrowski
Dyrektor
+48 609 797 115
blisko Ciebie
Oddziały
i przedstawicielstwa

Bukareszt

Oddział Mentor S.A.
Ciprian Porumbescu 4 demisol
010651 sector 1 Bucharest
tel: +40 775 137 582
email: claudiu.ionescu@mentorbroker.ro

Bydgoszcz

Przedstawicielstwo Mentor S.A.
Powstańców Wielkopolskich 10
85-090 Bydgoszcz
tel: +48 52 321 48 03
tel2: 606 25 67 67
fax: +48 56 669 33 04
email: bydgoszcz@mentor.pl

Częstochowa

Oddział Mentor S.A.
Jagiellońska 1
42-216 Częstochowa
tel: +48 601 251 049
email: czestochowa@mentor.pl

Gdańsk

Oddział Mentor S.A.
Aleja Grunwaldzka 163
80-266 Gdańsk
tel: +48 887 043 188
email: gdansk@mentor.pl

Kalisz

Oddział Mentor S.A.
Al. Wolności 10/11
62-800 Kalisz
tel: +48 62 751 19 21
tel2: +48 887 042 876
email: kalisz@mentor.pl

Katowice

Oddział Mentor S.A.
Porcelanowa 19 (budynek A)
40-246 Katowice
tel: +48 32 730 22 19
tel2: +48 32 661 04 94
email: katowice@mentor.pl

Kraków

Oddział Mentor S.A.
Gertrudy 23/2
31-048 Kraków
tel: +48 12 661 90 30
tel2: +48 12 626 16 47
email: krakow@mentor.pl

Łódź

Oddział Mentor S.A.
Wólczańska 128/134
90-527 Łódź
tel: +48 42 231 56 01
tel2: +48 725 258 810
email: lodz@mentor.pl

Lublin

Przedstawicielstwo Mentor S.A.
Pana Balcera 6 lok. 105
20-631 Lublin
tel: +48 81 533 39 32
email: lublin@mentor.pl

Poznań

Oddział Mentor S.A.
Ratajczaka 32/18
61-816 Poznań
tel: +48 61 842 71 84
tel2: +48 61 843 20 06
email: poznan@mentor.pl

Rzeszów

Oddział Mentor S.A.
Kwiatkowskiego 2B/17L
35-311 Rzeszów
tel: +48 17 283 94 20
tel2: +48 17 283 94 21
fax: +48 17 283 94 22
email: rzeszow@mentor.pl

Szczecin

Oddział Mentor S.A.
Marii Konopnickiej 18/1
71-150 Szczecin
tel: +48 91 489 13 41
tel2: +48 91 432 42 07
email: szczecin@mentor.pl

Ukraina

Spółka powiązana Mentor S.A.
Gorśkoji 5a
79018 Lwów, Ukraina
tel: +38 050 370 14 83
tel2: +48 609 690 111
fax: +38 032 237 47 17
email: ukraina@mentor.pl

Warszawa I

Oddział Mentor S.A.
Bukowińska 10 lok. 98
02-703 Warszawa
tel: +48 22 654 12 50
tel2: +48 22 654 12 51
email: warszawa@mentor.pl

Warszawa II

Oddział Mentor S.A.
Cybernetyki 13a
02-677 Warszawa
tel: +48 22 506 58 70
email: warszawa2@mentor.pl

Przedstawicielstwo Mentor S.A.
Ludwiki 4 lok A
01-226 Warszawa
tel: +48 22 627 37 65
tel2: +48 22 627 37 66
email: jkuziemska@kuziemscy.pl

Wrocław

Oddział Mentor S.A.
Krzycka 15a/9
53-019 Wrocław
tel: +48 609 611 352
tel2: +48 71 343 12 21
fax: +48 71 342 43 61
email: wroclaw@mentor.pl

Zielona Góra

Oddział Mentor S.A.
Pl. Pocztowy 11A, lok. 2
63-305 Zielona Góra
tel: +48 887 042 875
email: zielona.gora@mentor.pl
Centrala

Toruń

Mentor S.A.
Szosa Chełmińska 177-181
87-100 Toruń
tel: +48 56 669 33 00
fax: +48 56 669 33 04
email: mentor@mentor.pl