Ubezpieczenia Finansowe
Biuro Ubezpieczeń Finansowych

Zadaniem specjalistów ubezpieczeń finansowych jest zapewnienie naszym Klientom wsparcia i opieki w zakresie ubezpieczenia swoich wierzytelności handlowych powstających w ramach tzw. kredytu kupieckiego.

Ubezpieczając swoje należności handlowe Klient zyskuje pewność, że jeśli nie uzyska w terminie zapłaty od któregoś ze swoich kontrahentów, otrzyma rekompensatę w postaci wypłaty odszkodowania. Prosta procedura likwidacji szkód i szybka wypłata odszkodowania skutecznie zapobiegają ewentualnym stratom i wahaniom płynności finansowej, które zagrażają nieubezpieczonym przedsiębiorcom w przypadku wystąpienia kłopotów z odzyskaniem należności.

Udzielanie kredytów kupieckich oraz zarządzanie portfelem należności może doprowadzić do przewagi firmy wobec konkurentów. Taka polityka przedsiębiorstwa powinna być zgodna z jej aktualnymi celami biznesowymi oraz dostosowana do strategii marketingowej i finansowej. Zarządzanie przepływami środków poprzez ubezpieczenia finansowe ma nie tylko sprzyjać odzyskaniu należności, ale także służyć zwiększeniu sprzedaży i zysków oraz utrwalaniu relacji z Klientami.

usługi

  • opracowanie wstępnych założeń umowy ubezpieczenia należności lub analiza obecnie funkcjonującej u Klienta umowy ubezpieczenia,
  • prowadzenie negocjacji z ubezpieczycielami odnośnie warunków merytorycznych i cenowych proponowanej ochrony,
  • organizowanie trójstronnych spotkań Klient-Broker-Ubezpieczyciel w celu szczegółowego dopasowania polisy do oczekiwań Klienta,
  • prezentacja ostatecznych ofert wraz z rekomendacją konkretnej propozycji,
  • czuwanie nad procesem przygotowania polisy i jej zgodności z ustaleniami faktycznymi,
  • szkolenie z zakresu warunków zawartej umowy ubezpieczenia oraz bieżąca pomoc w obsłudze polisy,
  • doradztwo i pomoc w zakresie likwidacji szkód.

oferta skierowana do

  • każdego Klienta Mentor S.A., który w ramach prowadzonej działalności wystawia fakturę z odroczonym terminem płatności i ryzyko jego działalności wiąże się z udzielanym kredytem kupieckim i brakiem wypłacalności kontrahentów.
Ubezpieczenia Finansowe (Toruń)
Katarzyna Osak
Dyrektor
+48 56 669 33 22
Ubezpieczenia Finansowe (Warszawa)
Mariusz Pepłoński
Dyrektor
+48 725 210 328
Ubezpieczenia Finansowe (Polska południowa)
Mariusz Bielacha
Dyrektor
+48 722 253 078
blisko Ciebie
Oddziały
i przedstawicielstwa

Bukareszt

Oddział Mentor S.A.
Ciprian Porumbescu 4 demisol
010651 sector 1 Bucharest
tel: +40 775 137 582
email: claudiu.ionescu@mentorbroker.ro

Bydgoszcz

Przedstawicielstwo Mentor S.A.
Powstańców Wielkopolskich 10
85-090 Bydgoszcz
tel: +48 52 321 48 03
tel2: 606 25 67 67
fax: +48 56 669 33 04
email: bydgoszcz@mentor.pl

Częstochowa

Oddział Mentor S.A.
Jagiellońska 1
42-216 Częstochowa
tel: +48 601 251 049
email: czestochowa@mentor.pl

Gdańsk

Oddział Mentor S.A.
Aleja Grunwaldzka 163
80-266 Gdańsk
tel: +48 887 043 188
email: gdansk@mentor.pl

Kalisz

Oddział Mentor S.A.
Al. Wolności 10/11
62-800 Kalisz
tel: +48 62 751 19 21
tel2: +48 887 042 876
email: kalisz@mentor.pl

Katowice

Oddział Mentor S.A.
Porcelanowa 19 (budynek A)
40-246 Katowice
tel: +48 32 730 22 19
tel2: +48 32 661 04 94
email: katowice@mentor.pl

Kraków

Oddział Mentor S.A.
Gertrudy 23/2
31-048 Kraków
tel: +48 12 661 90 30
tel2: +48 12 626 16 47
email: krakow@mentor.pl

Łódź

Oddział Mentor S.A.
Wólczańska 128/134
90-527 Łódź
tel: +48 42 231 56 01
tel2: +48 725 258 810
email: lodz@mentor.pl

Lublin

Przedstawicielstwo Mentor S.A.
Pana Balcera 6 lok. 105
20-631 Lublin
tel: +48 81 533 39 32
email: lublin@mentor.pl

Poznań

Oddział Mentor S.A.
Ratajczaka 32/18
61-816 Poznań
tel: +48 61 842 71 84
tel2: +48 61 843 20 06
email: poznan@mentor.pl

Rzeszów

Oddział Mentor S.A.
Kwiatkowskiego 2B/17L
35-311 Rzeszów
tel: +48 17 283 94 20
tel2: +48 17 283 94 21
fax: +48 17 283 94 22
email: rzeszow@mentor.pl

Szczecin

Oddział Mentor S.A.
Marii Konopnickiej 18/1
71-150 Szczecin
tel: +48 91 489 13 41
tel2: +48 91 432 42 07
email: szczecin@mentor.pl

Ukraina

Spółka powiązana Mentor S.A.
Gorśkoji 5a
79018 Lwów, Ukraina
tel: +38 050 370 14 83
tel2: +48 609 690 111
fax: +38 032 237 47 17
email: ukraina@mentor.pl

Warszawa I

Oddział Mentor S.A.
Bukowińska 10 lok. 98
02-703 Warszawa
tel: +48 22 654 12 50
tel2: +48 22 654 12 51
email: warszawa@mentor.pl

Warszawa II

Oddział Mentor S.A.
Cybernetyki 13a
02-677 Warszawa
tel: +48 22 506 58 70
email: warszawa2@mentor.pl

Przedstawicielstwo Mentor S.A.
Ludwiki 4 lok A
01-226 Warszawa
tel: +48 22 627 37 65
tel2: +48 22 627 37 66
email: jkuziemska@kuziemscy.pl

Wrocław

Oddział Mentor S.A.
Krzycka 15a/9
53-019 Wrocław
tel: +48 609 611 352
tel2: +48 71 343 12 21
fax: +48 71 342 43 61
email: wroclaw@mentor.pl

Zielona Góra

Oddział Mentor S.A.
Pl. Pocztowy 11A, lok. 2
63-305 Zielona Góra
tel: +48 887 042 875
email: zielona.gora@mentor.pl
Centrala

Toruń

Mentor S.A.
Szosa Chełmińska 177-181
87-100 Toruń
tel: +48 56 669 33 00
fax: +48 56 669 33 04
email: mentor@mentor.pl
Cookies

Strona wykorzystuje cookies.

Korzystając z naszego Serwisu wyrażają Państwo zgodę na zapis i odczyt plików cookie poprzez zachowanie określonych ustawień w przeglądarce. Więcej informacji o wykorzystywanych plikach cookie znajdą Państwo w Polityce Prywatności.