Programy Emerytalne i Kapitałowe
Biuro Programów Emerytalnych i Kapitałowych


Doradztwo w zakresie PPE i PPK

Specjalizujemy się w programach emerytalnych i kapitałowych, których celem jest budowanie oszczędności osób zatrudnionych na poczet przyszłej emerytury. Wsparcie naszych ekspertów pozwoli Państwu w bezpieczny sposób wdrożyć jedną z wybranych form programów oszczędnościowych lub emerytalnych. W ramach współpracy naszych Klientów wspieramy na etapie implementacji programu, jak i bieżącego zarządzania nim oraz monitorowania. Zapewniamy wsparcie merytoryczne w zakresie czynności niezbędnych do prawidłowego wdrożenia PPE, PPO lub PPK. Ponadto prowadzone przez nas negocjacje z instytucjami finansowymi gwarantują Państwu uzyskanie najkorzystniejszych, często preferencyjnych warunków. Zajmujemy się również edukacją skierowaną do uczestników programów m.in. w zakresie funkcjonowania programu, zasad inwestowania środków, jak również wynikach inwestycyjnych.

usługi

 • doradztwo strategiczne i usługi, które pomagają zminimalizować ryzyko, zoptymalizować strukturę korzyści i zmaksymalizować zaangażowanie Pracowników,
 • doradztwo w zakresie administrowania programami emerytalnymi czy planami kapitałowymi,
 • pomoc we wdrożeniu zmian wymaganych przepisami prawa,
 • pomoc w budowaniu benefitów w sposób przynoszący Klientom bezpośrednie korzyści, np. większe zaangażowanie Pracowników,
 • organizacja procesu zmiany zarządzającego programem, niezależnie od jego formy,
 • okresowe analizy i oceny funkcjonowania programów.

oferta skierowana do

 • wszystkich Pracodawców, którzy z mocy ustawy o pracowniczych planach kapitałowych zobowiązani są do utworzenia PPK, w tym m.in.:
  • przedsiębiorców prywatnych (niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności),
  • instytucji publicznych (jednostek administracji państwowej i samorządowej, podmiotów leczniczych, uczelni publicznych itp.).


Programy emerytalne - PPE

Programy emerytalne stanowią dla każdego Pracodawcy atrakcyjny element polityki płacowej. Składki podstawowe – odprowadzane przez Pracodawcę – oznaczają realną podwyżkę wynagrodzenia Pracowników. Są podstawowym elementem polityki benefitowej oraz zarządzania talentami. Pragniemy, by proponowane naszym Klientom rozwiązania były jak „ubrania szyte na miarę” idealnie dopasowane do specyfiki i wymagań naszych Klientów.

W tym celu stale monitorujemy i rozwijamy rynek programów emerytalnych, by budować najnowsze rozwiązania i wdrażać innowacyjne programy. Nie wierzymy w rozwiązanie jednakowe dla wszystkich. Ściśle współpracując pomagamy zrozumieć obecną dynamikę rynku, zidentyfikować cele i punkty obciążeń, a następnie dostosować strategię tak, aby spełnić potrzeby biznesowe Klienta. Nasze podejście dostarcza rzeczywistych, innowacyjnych rozwiązań.

Pracownicze Plany Kapitałowe - PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) mocą ustawy stanowią obligatoryjny element pakietu świadczeń oferowanych zatrudnionym osobom przez Pracodawców. Celem PPK jest zachęcenie Polaków do długoterminowego oszczędzania, zwiększenie bezpieczeństwa finansowego i odciążenie systemu emerytalnego (ZUS). Decyzje związane z uruchomieniem PPK przez Pracodawcę wymagają odpowiedzialności za podjęte działania i wiążą się z ryzykiem dokonania niewłaściwego wyboru. Podejmując współpracę z profesjonalnym doradcą chronicie Państwo zarówno interes własny, jak i oszczędności w programie Pracowników.

Usługa świadczona przez Biuro Programów Emerytalnych i Kapitałowych Mentor S.A. opiera się na rozpoznaniu i zdefiniowaniu potrzeb Pracodawcy oraz strony społecznej, w oparciu o które dokonujemy przeglądu ofert instytucji zarządzających PPK oraz rekomendujemy najkorzystniejsze z nich. Przy wdrożeniu PPK jesteśmy do Państwa dyspozycji na każdym kroku, począwszy od wsparcia przy opracowaniu kryteriów wyboru instytucji zarządzającej, poprzez analizę ofert składanych przez zarządzających, przygotowanie rekomendacji, pomyślne zawarcie wcześniej przeanalizowanych i wynegocjowanych warunków umów, a skończywszy na pomocy w akcji informacyjnej dla Pracowników.


Toruń

Mentor S.A.
ul. Szosa Chełmińska 177-181
87-100 Toruń
tel. +48 56 669 33 00
www.mentor.pl
masz pytanie?
Adrian Troczyński
Dyrektor
+48 723 780 057
blisko Ciebie
Oddziały
i przedstawicielstwa

Bukareszt

Oddział Mentor S.A.
Ciprian Porumbescu 4 demisol
010651 sector 1 Bucharest
tel: +40 775 137 582
email: claudiu.ionescu@mentorbroker.ro

Bydgoszcz

Przedstawicielstwo Mentor S.A.
Powstańców Wielkopolskich 10
85-090 Bydgoszcz
tel: +48 52 321 48 03
tel2: 606 25 67 67
fax: +48 56 669 33 04
email: bydgoszcz@mentor.pl

Częstochowa

Oddział Mentor S.A.
Jagiellońska 1
42-216 Częstochowa
tel: +48 601 251 049
email: czestochowa@mentor.pl

Gdańsk

Oddział Mentor S.A.
Aleja Grunwaldzka 163
80-266 Gdańsk
tel: +48 887 043 188
email: gdansk@mentor.pl

Kalisz

Oddział Mentor S.A.
Al. Wolności 10/11
62-800 Kalisz
tel: +48 62 751 19 21
tel2: +48 887 042 876
email: kalisz@mentor.pl

Katowice

Oddział Mentor S.A.
Porcelanowa 19 (budynek A)
40-246 Katowice
tel: +48 32 730 22 19
tel2: +48 32 661 04 94
email: katowice@mentor.pl

Kraków

Oddział Mentor S.A.
Gertrudy 23/2
31-048 Kraków
tel: +48 12 661 90 30
tel2: +48 12 626 16 47
email: krakow@mentor.pl

Łódź

Oddział Mentor S.A.
Wólczańska 128/134
90-527 Łódź
tel: +48 42 231 56 01
tel2: +48 725 258 810
email: lodz@mentor.pl

Lublin

Przedstawicielstwo Mentor S.A.
Pana Balcera 6 lok. 105
20-631 Lublin
tel: +48 81 533 39 32
email: lublin@mentor.pl

Poznań

Oddział Mentor S.A.
Ratajczaka 32/18
61-816 Poznań
tel: +48 61 842 71 84
tel2: +48 61 843 20 06
email: poznan@mentor.pl

Rzeszów

Oddział Mentor S.A.
Kwiatkowskiego 2B/17L
35-311 Rzeszów
tel: +48 17 283 94 20
tel2: +48 17 283 94 21
fax: +48 17 283 94 22
email: rzeszow@mentor.pl

Szczecin

Oddział Mentor S.A.
Marii Konopnickiej 18/1
71-150 Szczecin
tel: +48 91 489 13 41
tel2: +48 91 432 42 07
email: szczecin@mentor.pl

Ukraina

Spółka powiązana Mentor S.A.
Gorśkoji 5a
79018 Lwów, Ukraina
tel: +38 050 370 14 83
tel2: +48 609 690 111
fax: +38 032 237 47 17
email: ukraina@mentor.pl

Warszawa I

Oddział Mentor S.A.
Bukowińska 10 lok. 98
02-703 Warszawa
tel: +48 22 654 12 50
tel2: +48 22 654 12 51
email: warszawa@mentor.pl

Warszawa II

Oddział Mentor S.A.
Cybernetyki 13a
02-677 Warszawa
tel: +48 22 506 58 70
email: warszawa2@mentor.pl

Przedstawicielstwo Mentor S.A.
Ludwiki 4 lok A
01-226 Warszawa
tel: +48 22 627 37 65
tel2: +48 22 627 37 66
email: jkuziemska@kuziemscy.pl

Wrocław

Oddział Mentor S.A.
Krzycka 15a/9
53-019 Wrocław
tel: +48 609 611 352
tel2: +48 71 343 12 21
fax: +48 71 342 43 61
email: wroclaw@mentor.pl

Zielona Góra

Oddział Mentor S.A.
Pl. Pocztowy 11A, lok. 2
63-305 Zielona Góra
tel: +48 887 042 875
email: zielona.gora@mentor.pl
Centrala

Toruń

Mentor S.A.
Szosa Chełmińska 177-181
87-100 Toruń
tel: +48 56 669 33 00
fax: +48 56 669 33 04
email: mentor@mentor.pl
Cookies

Strona wykorzystuje cookies.

Korzystając z naszego Serwisu wyrażają Państwo zgodę na zapis i odczyt plików cookie poprzez zachowanie określonych ustawień w przeglądarce. Więcej informacji o wykorzystywanych plikach cookie znajdą Państwo w Polityce Prywatności.