Ubezpieczenia Medyczne
Biuro Ubezpieczeń Medycznych


Ubezpieczenia podmiotów medycznych

Wychodząc naprzeciw zmieniającym się potrzebom podmiotów leczniczych świadczymy standardowy zakres usług brokerskich takich jak analiza ryzyk ubezpieczeniowych, budowa programu ubezpieczenia, uczestnictwo w procedurze zamówień publicznych podmiotu leczniczego, likwidacja szkód w zakresie ubezpieczeń mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Jednak to co wyróżnia nas na rynku, to fakt, że naszym Klientom z branży ochrony zdrowia proponujemy rozszerzony pakiet nowych usług pod nazwą MedRisk. W jego skład wchodzi usługa specjalistycznych szkoleń dla personelu podmiotów leczniczych, wdrożenie schematów postępowania, jak również działania prewencyjne zmierzające do obniżenia finansowych skutków roszczeń pacjentów.

usługi

 • usługa brokerska w zakresie:
  • ubezpieczenia mienia podmiotów leczniczych,
  • obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotów leczniczych,
  • dobrowolnego ubezpieczenia OC podmiotów leczniczych oraz personelu medycznego,
  • ubezpieczenia medycznego sprzętu elektronicznego,
  • ubezpieczenia D&O dla zarządów podmiotów leczniczych,
  • ubezpieczenia cyber-ryzyk związanych z prowadzeniem działalności leczniczej,
 • doradztwo w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • doradztwo w zakresie zmian otoczenia formalno-prawnego, w którym działa podmiot leczniczy,
 • zarządzanie ryzykiem z podmiocie leczniczym – Program MedRisk.

oferta skierowana do

 • dyrektorów publicznych podmiotów leczniczych,
 • członków zarządów prywatnych podmiotów leczniczych,
 • specjalistów ds. jakości usług medycznych,
 • menedżerów zarządzania ryzykiem w podmiotach leczniczych,
 • wydziałów zdrowia samorządowych organów założycielskich podmiotów leczniczych.

Zarządzanie ryzykiem w podmiocie leczniczym - Program MedRisk

Program MedRisk wpływa na cztery obszary w podmiocie leczniczym:

 • oszczędności finansowe:
  • obniżenie składki ubezpieczeniowej,
  • ochrona przed finansowymi skutkami roszczeń pacjentów,
  • zapobieganie karom nakładanym przez NFZ,
 • podnoszenie jakości udzielanych świadczeń medycznych:
  • wsparcie procesów akredytacyjnych,
  • zestaw wzorcowych procedur zgodnych ze standardami Akredytacji,
  • stały kontakt z audytorami CMJ,
 • wiedza personelu medycznego w zakresach formalno-prawnych:
  • program szkoleń prowadzonych przez doświadczonych pracowników naukowych umiejętnie łączących teorię z praktyką,
  • algorytmy postępowania w kilkudziesięciu zakresach,
 • relacje zewnętrzne z pacjentami oraz relacje wewnętrzne personelu:
  • program szkoleń z zakresu komunikacji z pacjentem oraz zachowania w sytuacjach trudnych.

Narzędzie informatyczne dla personelu medycznego - Aplikacja MedRisk

Aplikacja MedRisk na urządzenia mobilne zawiera algorytmy (schematy) postępowania w zakresach formalno-prawnych, przeznaczone dla personelu medycznego (lekarzy, pielęgniarek i położnych, a także ratowników medycznych). Są one oparte na obowiązujących przepisach prawa, jednak ich główna zaletą jest prosty język dostosowany do odbiorców bez wykształcenia prawniczego. Prowadzą odbiorcę krok za krokiem wprost do konkretnych czynności: wpis do dokumentacji medycznej, konsultacja, przekazanie informacji pacjentowi itp. Procedury są aktualizowane wraz ze zmieniającym się stanem prawnym.


Toruń

Mentor S.A.
ul. Szosa Chełmińska 177-181
87-100 Toruń
tel. +48 56 669 33 00
www.mentor.pl
masz pytanie?
Rafał Biernacki
Dyrektor
+48 723 684 739
blisko Ciebie
Oddziały
i przedstawicielstwa

Bukareszt

Oddział Mentor S.A.
Ciprian Porumbescu 4 demisol
010651 sector 1 Bucharest
tel: +40 775 137 582
email: claudiu.ionescu@mentorbroker.ro

Bydgoszcz

Przedstawicielstwo Mentor S.A.
Powstańców Wielkopolskich 10
85-090 Bydgoszcz
tel: +48 52 321 48 03
tel2: 606 25 67 67
fax: +48 56 669 33 04
email: bydgoszcz@mentor.pl

Częstochowa

Oddział Mentor S.A.
Jagiellońska 1
42-216 Częstochowa
tel: +48 601 251 049
email: czestochowa@mentor.pl

Gdańsk

Oddział Mentor S.A.
Aleja Grunwaldzka 163
80-266 Gdańsk
tel: +48 887 043 188
email: gdansk@mentor.pl

Kalisz

Oddział Mentor S.A.
Al. Wolności 10/11
62-800 Kalisz
tel: +48 62 751 19 21
tel2: +48 887 042 876
email: kalisz@mentor.pl

Katowice

Oddział Mentor S.A.
Porcelanowa 19 (budynek A)
40-246 Katowice
tel: +48 32 730 22 19
tel2: +48 32 661 04 94
email: katowice@mentor.pl

Kraków

Oddział Mentor S.A.
Gertrudy 23/2
31-048 Kraków
tel: +48 12 661 90 30
tel2: +48 12 626 16 47
email: krakow@mentor.pl

Łódź

Oddział Mentor S.A.
Wólczańska 128/134
90-527 Łódź
tel: +48 42 231 56 01
tel2: +48 725 258 810
email: lodz@mentor.pl

Lublin

Przedstawicielstwo Mentor S.A.
Pana Balcera 6 lok. 105
20-631 Lublin
tel: +48 81 533 39 32
email: lublin@mentor.pl

Poznań

Oddział Mentor S.A.
Ratajczaka 32/18
61-816 Poznań
tel: +48 61 842 71 84
tel2: +48 61 843 20 06
email: poznan@mentor.pl

Rzeszów

Oddział Mentor S.A.
Kwiatkowskiego 2B/17L
35-311 Rzeszów
tel: +48 17 283 94 20
tel2: +48 17 283 94 21
fax: +48 17 283 94 22
email: rzeszow@mentor.pl

Szczecin

Oddział Mentor S.A.
Marii Konopnickiej 18/1
71-150 Szczecin
tel: +48 91 489 13 41
tel2: +48 91 432 42 07
email: szczecin@mentor.pl

Ukraina

Spółka powiązana Mentor S.A.
Gorśkoji 5a
79018 Lwów, Ukraina
tel: +38 050 370 14 83
tel2: +48 609 690 111
fax: +38 032 237 47 17
email: ukraina@mentor.pl

Warszawa I

Oddział Mentor S.A.
Bukowińska 10 lok. 98
02-703 Warszawa
tel: +48 22 654 12 50
tel2: +48 22 654 12 51
email: warszawa@mentor.pl

Warszawa II

Oddział Mentor S.A.
Cybernetyki 13a
02-677 Warszawa
tel: +48 22 506 58 70
email: warszawa2@mentor.pl

Przedstawicielstwo Mentor S.A.
Ludwiki 4 lok A
01-226 Warszawa
tel: +48 22 627 37 65
tel2: +48 22 627 37 66
email: jkuziemska@kuziemscy.pl

Wrocław

Oddział Mentor S.A.
Krzycka 15a/9
53-019 Wrocław
tel: +48 609 611 352
tel2: +48 71 343 12 21
fax: +48 71 342 43 61
email: wroclaw@mentor.pl

Zielona Góra

Oddział Mentor S.A.
Pl. Pocztowy 11A, lok. 2
63-305 Zielona Góra
tel: +48 887 042 875
email: zielona.gora@mentor.pl
Centrala

Toruń

Mentor S.A.
Szosa Chełmińska 177-181
87-100 Toruń
tel: +48 56 669 33 00
fax: +48 56 669 33 04
email: mentor@mentor.pl
Cookies

Strona wykorzystuje cookies.

Korzystając z naszego Serwisu wyrażają Państwo zgodę na zapis i odczyt plików cookie poprzez zachowanie określonych ustawień w przeglądarce. Więcej informacji o wykorzystywanych plikach cookie znajdą Państwo w Polityce Prywatności.