Ocena i Zarządzanie Ryzykiem
Biuro Oceny i Zarządzania Ryzykiem

Nie ma stanów absolutnie bezpiecznych – ryzyko jest nieodłącznym elementem każdej działalności i nie można go wyeliminować. Można natomiast nauczyć się nad nim panować i starać się mu przeciwdziałać. Żeby to było możliwe należy mieć świadomość jego istnienia i umieć je kontrolować – zarządzać nim. Właściwe zarządzanie ułatwia postrzeganie ryzyka nie jako zagrożenie, ale jako szansę.

Nasi inżynierowie ryzyka dysponują nie tylko odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, ale także autorskim narzędziem informatycznym jakim jest aplikacja Mentor Risk Control. Narzędzie to zostało nagrodzone za swoją innowacyjność przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

usługi

 • analiza bezpieczeństwa budynków i zagrożeń występujących w obszarze działalności, jak i wynikających z otoczenia,
 • weryfikacja spełnienia przepisów p. pożarowych,
 • ocena zabezpieczenia mienia i procesów,
 • propozycje poprawy bezpieczeństwa pożarowego,
 • badania instalacji elektrycznych przy wykorzystaniu kamery termowizyjnej,
 • konsultacje projektów budowlanych i inwestycji w zakresie spełnienia wymogów stawianych przez rynek ubezpieczeń,
 • audyt przed przejęciem: weryfikacja stanu zabezpieczenia, koniecznych zmian w celu dostosowania do planowanego wykorzystania, wskazanie istniejących ograniczeń w możliwości eksploatowania budynków, które planuje się zakupić lub wynająć,
 • doradztwo w zakresie właściwego doboru systemów zabezpieczeń.

oferta skierowana do

 • firm będących na etapie modernizacji, rozbudowy lub nowych inwestycji,
 • grup kapitałowych chcących wprowadzić jednolitą politykę bezpieczeństwa,
 • firm mających trudności z uzyskaniem pokrycia ubezpieczeniowego (sortownie śmieci, recykling, przetwórstwo tworzyw sztucznych i drewna),
 • zakładów szukających rozwiązań w zakresie technicznych systemów zabezpieczeń.
 • przedsiębiorstw chcących poprawić poziom bezpieczeństwa pożarowego.

Nowością jest aplikacja do audytów bezpieczeństwa Mentor Risk Control (MRC). Wykorzystanie jej w codziennym funkcjonowaniu zakładów może w znacznym stopniu przyczynić się do poprawy ich bezpieczeństwa.


Toruń

Mentor S.A.
ul. Szosa Chełmińska 177-181
87-100 Toruń
tel. +48 56 669 33 00
www.mentor.pl
masz pytanie?
Łukasz Nowakowski
Dyrektor
+48 601 850 606
blisko Ciebie
Oddziały
i przedstawicielstwa

Bukareszt

Oddział Mentor S.A.
Ciprian Porumbescu 4 demisol
010651 sector 1 Bucharest
tel: +40 775 137 582
email: claudiu.ionescu@mentorbroker.ro

Bydgoszcz

Przedstawicielstwo Mentor S.A.
Powstańców Wielkopolskich 10
85-090 Bydgoszcz
tel: +48 52 321 48 03
tel2: 606 25 67 67
fax: +48 56 669 33 04
email: bydgoszcz@mentor.pl

Częstochowa

Oddział Mentor S.A.
Jagiellońska 1
42-216 Częstochowa
tel: +48 601 251 049
email: czestochowa@mentor.pl

Gdańsk

Oddział Mentor S.A.
Aleja Grunwaldzka 163
80-266 Gdańsk
tel: +48 887 043 188
email: gdansk@mentor.pl

Kalisz

Oddział Mentor S.A.
Al. Wolności 10/11
62-800 Kalisz
tel: +48 62 751 19 21
tel2: +48 887 042 876
email: kalisz@mentor.pl

Katowice

Oddział Mentor S.A.
Porcelanowa 19 (budynek A)
40-246 Katowice
tel: +48 32 730 22 19
tel2: +48 32 661 04 94
email: katowice@mentor.pl

Kraków

Oddział Mentor S.A.
Gertrudy 23/2
31-048 Kraków
tel: +48 12 661 90 30
tel2: +48 12 626 16 47
email: krakow@mentor.pl

Łódź

Oddział Mentor S.A.
Wólczańska 128/134
90-527 Łódź
tel: +48 42 231 56 01
tel2: +48 725 258 810
email: lodz@mentor.pl

Lublin

Przedstawicielstwo Mentor S.A.
Pana Balcera 6 lok. 105
20-631 Lublin
tel: +48 81 533 39 32
email: lublin@mentor.pl

Poznań

Oddział Mentor S.A.
Ratajczaka 32/18
61-816 Poznań
tel: +48 61 842 71 84
tel2: +48 61 843 20 06
email: poznan@mentor.pl

Rzeszów

Oddział Mentor S.A.
Kwiatkowskiego 2B/17L
35-311 Rzeszów
tel: +48 17 283 94 20
tel2: +48 17 283 94 21
fax: +48 17 283 94 22
email: rzeszow@mentor.pl

Szczecin

Oddział Mentor S.A.
Marii Konopnickiej 18/1
71-150 Szczecin
tel: +48 91 489 13 41
tel2: +48 91 432 42 07
email: szczecin@mentor.pl

Ukraina

Spółka powiązana Mentor S.A.
Gorśkoji 5a
79018 Lwów, Ukraina
tel: +38 050 370 14 83
tel2: +48 609 690 111
fax: +38 032 237 47 17
email: ukraina@mentor.pl

Warszawa I

Oddział Mentor S.A.
Bukowińska 10 lok. 98
02-703 Warszawa
tel: +48 22 654 12 50
tel2: +48 22 654 12 51
email: warszawa@mentor.pl

Warszawa II

Oddział Mentor S.A.
Cybernetyki 13a
02-677 Warszawa
tel: +48 22 506 58 70
email: warszawa2@mentor.pl

Przedstawicielstwo Mentor S.A.
Ludwiki 4 lok A
01-226 Warszawa
tel: +48 22 627 37 65
tel2: +48 22 627 37 66
email: jkuziemska@kuziemscy.pl

Wrocław

Oddział Mentor S.A.
Krzycka 15a/9
53-019 Wrocław
tel: +48 609 611 352
tel2: +48 71 343 12 21
fax: +48 71 342 43 61
email: wroclaw@mentor.pl

Zielona Góra

Oddział Mentor S.A.
Pl. Pocztowy 11A, lok. 2
63-305 Zielona Góra
tel: +48 887 042 875
email: zielona.gora@mentor.pl
Centrala

Toruń

Mentor S.A.
Szosa Chełmińska 177-181
87-100 Toruń
tel: +48 56 669 33 00
fax: +48 56 669 33 04
email: mentor@mentor.pl