Ubezpieczenia Lotnicze
Dział Rozwoju i Ubezpieczeń Lotniczych

Ubezpieczenia lotnicze to nasza pasja – jesteśmy w tym najlepsi.

Kwalifikacje naszych ekspertów wynikają z wieloletniego doświadczenia i ciągłego poszerzania wiedzy w tych trudnych do ubezpieczenia ryzykach. Klienci Mentor S.A. nie muszą zagłębiać się w tajnikach i zawiłościach ubezpieczeń lotniczych, robimy to za nich. Rzetelnie analizujemy indywidualne potrzeby i oczekiwania, tak aby zapewnić właściwą ochronę w korzystnej cenie.

Wiemy, jak skonstruować umowę ubezpieczenia, aby w pełni pokrywała ryzyka związane z użytkowaniem statku powietrznego lub prowadzoną działalnością lotniczą. Dokładamy wszelkich starań, żeby zapewnić optymalne warunki ochrony niezależnie od tego, czy nasz Klient jest przedsiębiorcą, czy też osobą fizyczną.

Doprowadzenie do zawarcia jak najlepszej umowy ubezpieczenia to ważny, ale nie jedyny aspekt naszej działalności – innym, równie istotnym jest pomoc naszych specjalistów w postępowaniach likwidacyjnych, tak aby doprowadzić do ich szybkiego i sprawnego zakończenia. Znajomość skomplikowanych zagadnień prawnych i technicznych to nasz kapitał, który często przesądza o uzyskaniu odszkodowania.

Maciej Mrozowicz

Maciej
Mrozowicz

Kierownik

+48 609 992 668

usługi

 • aktywne poszukiwanie najlepszych ofert ubezpieczeniowych na rynku krajowym i rynkach międzynarodowych, gdzie współpracujemy z czołowymi ubezpieczycielami i reasekuratorami branży lotniczej,
 • kreowanie nowych produktów i rozwiązań uwzględniających specyfikę branży lotniczej,
 • dostosowywanie warunków ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb, rodzaju prowadzonej działalności lotniczej i wykonywanych operacji,
 • czynne uczestnictwo w opiniowaniu regulacji prawnych związanych z ubezpieczeniami lotniczymi,
 • oferowanie najkorzystniejszych ubezpieczeń:
  • OC użytkowników statków powietrznych,
  • aerocasco,
  • NNW załogi,
  • LOL – utraty licencji pilota,
  • Bezzałogowych Statków Powietrznych,
  • OC instruktorów lotnictwa,
  • kosztów leczenia za granicą,
  • działalności lotniczej (każdego rodzaju),

oferta skierowana do

 • użytkowników statków powietrznych,
 • operatorów BSP,
 • organizacji usługowych AMO i CAMO,
 • ośrodków szkolenia lotniczego (ATO),
 • zarządzających lotniskiem lub lądowiskiem,
 • prowadzących działalność handlingową,
 • organizacji szkolących (DTO),
 • projektantów i producentów statków powietrznych,
 • świadczących usługi lotnicze (SPO, SPO HR),
 • agentów obsługi naziemnej (AHAC),
 • przewozu lotniczego (AOC, koncesje),
 • organizacji obsługowych,
 • zarządzających portem lotniczym,
 • instruktorów,
 • prowadzących inne rodzaje działalności lotniczej.

Ponadto wiedzą i doświadczeniem wspomagamy naszych klientów w trakcie likwidacji szkód co jest niezwykle istotne w przypadku zdarzeń lotniczych, gdzie znajomość skomplikowanych zagadnień prawnych i technicznych przesądza często o uzyskaniu odszkodowania.

Pracownicy Biura Ubezpieczeń Lotniczych uczestniczyli dotychczas w ponad 500 postępowaniach likwidacyjnych w zakresie szkód lotniczych (w szczególności z ubezpieczenia OC użytkownika statku powietrznego oraz ubezpieczenia aerocasco), pomagając w ich szybkim i sprawnym zakończeniu.


Warszawa

Mentor S.A.
ul. Bukowińska 10 lok. 98
02-703 Warszawa
tel. +48 22 654 12 50
www.mentor.pl
masz pytanie?
Maciej Mrozowicz
Kierownik
+48 609 992 668
blisko Ciebie
Oddziały
i przedstawicielstwa

Bydgoszcz

Przedstawicielstwo Mentor S.A.
Powstańców Wielkopolskich 10
85-090 Bydgoszcz
tel: +48 52 321 48 03
tel2: 606 25 67 67
fax: +48 56 669 33 04
email: bydgoszcz@mentor.pl

Katowice

Oddział Mentor S.A.
Porcelanowa 19 (budynek A)
40-246 Katowice
tel: +48 32 730 22 19
tel2: +48 32 661 04 94
email: katowice@mentor.pl

Kraków

Oddział Mentor S.A.
Gertrudy 23/2
31-048 Kraków
tel: +48 12 661 90 30
tel2: +48 12 626 16 47
email: krakow@mentor.pl

Łódź

Oddział Mentor S.A.
Wólczańska 128/134
90-527 Łódź
tel: +48 42 231 56 01
tel2: +48 725 202 420
email: lodz@mentor.pl

Lublin

Przedstawicielstwo Mentor S.A.
Pana Balcera 6 lok. 105
20-631 Lublin
tel: +48 81 533 39 32
email: lublin@mentor.pl

Poznań

Oddział Mentor S.A.
Ratajczaka 32/18
61-816 Poznań
tel: +48 61 842 71 84
tel2: +48 61 843 20 06
email: poznan@mentor.pl

Rzeszów

Oddział Mentor S.A.
Kwiatkowskiego 2B/17L
35-311 Rzeszów
tel: +48 17 283 94 20
tel2: +48 17 283 94 21
fax: +48 17 283 94 22
email: rzeszow@mentor.pl

Szczecin

Oddział Mentor S.A.
Marii Konopnickiej 18/1
71-150 Szczecin
tel: +48 91 489 13 41
tel2: +48 91 432 42 07
email: szczecin@mentor.pl

Ukraina

Spółka powiązana Mentor S.A.
Gorśkoji 5a
79018 Lwów, Ukraina
tel: +38 050 370 14 83
tel2: +48 609 690 111
fax: +38 032 237 47 17
email: ukraina@mentor.pl

Warszawa I

Oddział Mentor S.A.
Bukowińska 10 lok. 98
02-703 Warszawa
tel: +48 22 654 12 50
fax: +48 22 654 12 49
email: warszawa1@mentor.pl

Warszawa II

Oddział Mentor S.A.
Cybernetyki 13a
02-677 Warszawa
tel: +48 22 506 58 70
email: warszawa2@mentor.pl

Przedstawicielstwo Mentor S.A.
Ludwiki 4 lok A
01-226 Warszawa
tel: +48 22 627 37 65
tel2: +48 22 627 37 66
email: jkuziemska@kuziemscy.pl

Wrocław

Oddział Mentor S.A.
Krzycka 15a/9
53-019 Wrocław
tel: +48 609 611 352
tel2: +48 71 343 12 21
fax: +48 71 342 43 61
email: wroclaw@mentor.pl
Centrala

Toruń

Mentor S.A.
Szosa Chełmińska 177-181
87-100 Toruń
tel: +48 56 669 33 00
fax: +48 56 669 33 04
email: mentor@mentor.pl