Likwidacja Szkód
Biuro Prawne Obsługi Szkód


Likwidacja szkód

Ostatnim, a często najważniejszym etapem pracy brokera jest pomoc w uzyskiwaniu odszkodowań. W tym zakresie pozostawiamy do dyspozycji Klienta kilkunastoosobowy zespół pracowników złożony między innymi z radców prawnych, jak i inżynierów posiadających fachową wiedzę techniczną. Z doświadczenia wiemy, że właśnie takie połączenie kompetencji i umiejętności ludzkich daje najlepsze efekty w procesie likwidacji szkód. Proces likwidacji prowadzimy od powzięcia wiadomości o szkodzie do wypłaty odszkodowania w wysokości uzasadnionego roszczenia Klienta.

usługi

 • konsultacje dotyczące sposobu zgłoszenia szkody,
 • przyjmowanie zgłoszeń o zaistniałych szkodach oraz ich wstępna weryfikacja,
 • dokonywanie zgłoszenia szkód w zakładzie ubezpieczeń,
 • organizowanie oględzin miejsca szkody,
 • pomoc w przygotowaniu dokumentów,
 • pomoc w ustaleniu wartości szkody,
 • weryfikowanie i przekazywanie do zakładu ubezpieczeń odpowiednich dokumentów niezbędnych do likwidacji szkody,
 • gromadzenie dokumentacji szkodowej,
 • prowadzenie postępowania odwoławczego,
 • organizowanie spotkań z zakładem ubezpieczeń w celu omówienia procesu likwidacji danej szkody,
 • prowadzenie szkodowej bazy danych,
 • opracowywanie formularzy zgłoszenia szkody oraz instrukcji postępowania w razie powstania szkody,
 • organizowanie szkoleń dla pracowników.

jesteśmy skuteczni

W ostatnich trzech latach z udziałem Mentor S.A. nasi Klienci zlikwidowali szkody o łącznej sumie ponad 250.000.000,00 zł.

Najwięcej szkód dotyczyło ubezpieczeń od ognia i innych ryzyk oraz od wszystkich ryzyk (ponad 100.000.000,00 zł). W innych grupach ubezpieczeń było to odpowiednio:

 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej - szkody o wartości ponad 39.000.000,00 zł,
 • ubezpieczenia maszyn - szkody o wartości ponad 10.000.000,00 zł,
 • ubezpieczenia autocasco - szkody o wartości ponad 22.000.000,00 zł,
 • aerocasco - ponad 14.000.000,00 zł.

Toruń

Mentor S.A.
ul. Szosa Chełmińska 177-181
87-100 Toruń
tel. +48 56 669 33 00
www.mentor.pl
masz pytanie?
Magdalena Rączka
Dyrektor
+48 56 669 33 42
blisko Ciebie
Oddziały
i przedstawicielstwa

Bukareszt

Oddział Mentor S.A.
Ciprian Porumbescu 4 demisol
010651 sector 1 Bucharest
tel: +40 775 137 582
email: claudiu.ionescu@mentorbroker.ro

Bydgoszcz

Przedstawicielstwo Mentor S.A.
Powstańców Wielkopolskich 10
85-090 Bydgoszcz
tel: +48 52 321 48 03
tel2: 606 25 67 67
fax: +48 56 669 33 04
email: bydgoszcz@mentor.pl

Częstochowa

Oddział Mentor S.A.
Jagiellońska 1
42-216 Częstochowa
tel: +48 601 251 049
email: czestochowa@mentor.pl

Gdańsk

Oddział Mentor S.A.
Aleja Grunwaldzka 163
80-266 Gdańsk
tel: +48 887 043 188
email: gdansk@mentor.pl

Kalisz

Oddział Mentor S.A.
Al. Wolności 10/11
62-800 Kalisz
tel: +48 62 751 19 21
tel2: +48 887 042 876
email: kalisz@mentor.pl

Katowice

Oddział Mentor S.A.
Porcelanowa 19 (budynek A)
40-246 Katowice
tel: +48 32 730 22 19
tel2: +48 32 661 04 94
email: katowice@mentor.pl

Kraków

Oddział Mentor S.A.
Gertrudy 23/2
31-048 Kraków
tel: +48 12 661 90 30
tel2: +48 12 626 16 47
email: krakow@mentor.pl

Łódź

Oddział Mentor S.A.
Wólczańska 128/134
90-527 Łódź
tel: +48 42 231 56 01
tel2: +48 725 258 810
email: lodz@mentor.pl

Lublin

Przedstawicielstwo Mentor S.A.
Pana Balcera 6 lok. 105
20-631 Lublin
tel: +48 81 533 39 32
email: lublin@mentor.pl

Poznań

Oddział Mentor S.A.
Ratajczaka 32/18
61-816 Poznań
tel: +48 61 842 71 84
tel2: +48 61 843 20 06
email: poznan@mentor.pl

Rzeszów

Oddział Mentor S.A.
Kwiatkowskiego 2B/17L
35-311 Rzeszów
tel: +48 17 283 94 20
tel2: +48 17 283 94 21
fax: +48 17 283 94 22
email: rzeszow@mentor.pl

Szczecin

Oddział Mentor S.A.
Marii Konopnickiej 18/1
71-150 Szczecin
tel: +48 91 489 13 41
tel2: +48 91 432 42 07
email: szczecin@mentor.pl

Ukraina

Spółka powiązana Mentor S.A.
Gorśkoji 5a
79018 Lwów, Ukraina
tel: +38 050 370 14 83
tel2: +48 609 690 111
fax: +38 032 237 47 17
email: ukraina@mentor.pl

Warszawa I

Oddział Mentor S.A.
Bukowińska 10 lok. 98
02-703 Warszawa
tel: +48 22 654 12 50
tel2: +48 22 654 12 51
email: warszawa@mentor.pl

Warszawa II

Oddział Mentor S.A.
Cybernetyki 13a
02-677 Warszawa
tel: +48 22 506 58 70
email: warszawa2@mentor.pl

Przedstawicielstwo Mentor S.A.
Ludwiki 4 lok A
01-226 Warszawa
tel: +48 22 627 37 65
tel2: +48 22 627 37 66
email: jkuziemska@kuziemscy.pl

Wrocław

Oddział Mentor S.A.
Krzycka 15a/9
53-019 Wrocław
tel: +48 609 611 352
tel2: +48 71 343 12 21
fax: +48 71 342 43 61
email: wroclaw@mentor.pl

Zielona Góra

Oddział Mentor S.A.
Pl. Pocztowy 11A, lok. 2
63-305 Zielona Góra
tel: +48 887 042 875
email: zielona.gora@mentor.pl
Centrala

Toruń

Mentor S.A.
Szosa Chełmińska 177-181
87-100 Toruń
tel: +48 56 669 33 00
fax: +48 56 669 33 04
email: mentor@mentor.pl
Cookies

Strona wykorzystuje cookies.

Korzystając z naszego Serwisu wyrażają Państwo zgodę na zapis i odczyt plików cookie poprzez zachowanie określonych ustawień w przeglądarce. Więcej informacji o wykorzystywanych plikach cookie znajdą Państwo w Polityce Prywatności.