RELACJE INWESTORSKIE
Spółka

Podstawowe informacje

Firma:

Mentor S.A.

Forma prawna:

spółka akcyjna

Adres:

ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń

Numer w KRS:

0000031423

Oznaczenie sądu:

Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS

Wcześniejsza rejestracja:

RHB, 1659, Sąd Rejonowy w Toruniu

Kapitał zakładowy:

784 628,00 zł

Liczba akcji wszystkich emisji:

4 552

Wartość nominalna akcji:

172,37zł

Regon:

870245914

NIP:

956-00-03-240

Zezwolenia i decyzje dotyczące prowadzenia działalności brokerskiej:

Zezwolenia i decyzje dotyczące prowadzenia działalności brokerskiej: Zezwolenie Ministra Finansów nr 475 z dnia 31/ 05/1994
Decyzja Departamentu Ubezpieczeń Ministerstwa Finansów DU/PU/2836/PU/SP/95 z dnia 05/ 12/1995
Decyzja Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń nr 4208/97 z dnia 24/07/97

Ubezpieczenie:

Polisa ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej z limitem odpowiedzialności 70.000.000 EUR

 

Mentor S.A.
Zezwolenie na prowadzenie działalności

Statut Spółki

 

Władze spółki

Zarząd

Marek Kaliszek                                 Prezes Zarządu                
Sławomir Kuffel                               Wiceprezes Zarządu      

 

Rada Nadzorcza

Andrzej Brach                                 Przewodniczący Rady Nadzorczej

Janusz Kaliszek                               Sekretarz RN

Violetta Zakierska                           Członek RN

 

Walne zgromadzenie

Wezwania_akcjonariuszy_do_zloz_akcji5.pdf

Wezwania_akcjonariuszy_do_zloz_akcji4.pdf

Wezwania_akcjonariuszy_do_zloz_akcji3.pdf

Wezwania_akcjonariuszy_do_zloz_akcji2.pdf

Wezwania_akcjonariuszy_do_zloz_akcji1.pdf

ZGODA_NA_KOMUNIKACJE_zal_wezwanie.pdf

Przetwarzanie_danych_osobowych_zal_wezwanie.pdf

Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 12 października 2020 r

Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 9 września 2020 r

 

 

Dane finansowe

Sprawozdanie_z_badania_MENTOR_SA.pdf

SF_Mentor_2019_podpis_reczny

 

KONTAKT
Centrala

Mentor S.A.
ul. Szosa Chełmińska 177-181
87-100 Toruń

tel. +48 56 669 33 00
fax: +48 56 669 33 04

NIP: 956 00 03 240Inspektor Ochrony Danych


Reklamacja
Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy, ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń, tel.:+48 56 669 33 00, fax.:+48 56 669 33 04
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, NIP 956-00-03-240, KRS 0000031423, kapitał zakładowy w kwocie 784 628,00 zł opłacony w całości
© 1995-2021, Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy
All right reserved - mentor.pl