wybierz interesujące Cię biuro:

Ubezpieczenia Klientów Strategicznych
Biuro Ubezpieczeń Klientów Strategicznych

Biuro Ubezpieczeń Klientów Strategicznych to biuro o szczególnych kompetencjach i ogromnym doświadczeniu w zakresie obsługi podmiotów o rozproszonej strukturze organizacyjnej, w tym dużych grup kapitałowych oraz podmiotów z branży energetycznej, kolejowej, transportowej, chemicznej i gazowniczej. Wartość ubezpieczanego majątku Klientów Biura to kilkadziesiąt miliardów złotych.

Pracownicy Biura to osoby z wieloletnim doświadczeniem w branży ubezpieczeniowej. W ciągu prawie 20 lat funkcjonowania Biura jego pracownicy przeprowadzili konsolidację ubezpieczeń i stworzyli wspólne procedury i zasady obsługi dla kilkunastu grup kapitałowych.

Największy projekt konsolidacji obejmował ponad 50 Spółek działających w różnych branżach.

Mariusz Załuski

Mariusz
Załuski

Dyrektor

+48 601 619 248

usługi

 • ubezpieczenia mienia (m.in. AR, BI, MB, MLoP, EEI, ME, CPM),
 • ubezpieczenia OC działalności i OC zawodowe,
 • ubezpieczenia komunikacyjne i transportowe (w tym CARGO, OC przewoźnika drogowego i kolejowego),
 • ubezpieczenia KL i NNW podczas wyjazdów zagranicznych,
 • gwarancje ubezpieczeniowe,
 • konsolidacje ubezpieczeń w grupach kapitałowych i podmiotach powiązanych kapitałowo,
 • pomoc w tworzeniu Związków Wzajemności Członkowskiej w ramach TUW-ów,
 • autorskie programy ubezpieczeniowe,
 • postępowania przetargowe prowadzone zgodnie z PZP oraz regulaminami wewnętrznymi spółek,
 • audyty ubezpieczeniowe,
 • polityki ubezpieczeniowe dla grup kapitałowych oraz dla dużych podmiotów,
 • opinie ubezpieczeniowe,
 • procedury i instrukcje dotyczące zawartych ubezpieczeń.

oferta skierowana do

 • grup kapitałowych oraz holdingów działających w Polsce i za granicą,
 • podmiotów stosujących Prawo Zamówień Publicznych,
 • podmiotów o złożonym ryzyku,
 • spółek notowanych na GPW,
 • spółek kolejowych i transportowych,
 • spółek energetycznych,
 • spółek z branży chemicznej i gazowniczej,
 • spółek paliwowych.

Toruń

Mentor S.A.
ul. Szosa Chełmińska 177-181
87-100 Toruń
tel. +48 56 669 33 00
www.mentor.pl
masz pytanie?
Mariusz Załuski
Dyrektor
+48 601 619 248
blisko Ciebie
Oddziały
i przedstawicielstwa

Bydgoszcz

Przedstawicielstwo Mentor S.A.
Powstańców Wielkopolskich 10
85-090 Bydgoszcz
tel: +48 52 321 48 03
tel2: 606 25 67 67
fax: +48 56 669 33 04
email: bydgoszcz@mentor.pl

Katowice

Oddział Mentor S.A.
Porcelanowa 19 (budynek A)
40-246 Katowice
tel: +48 32 730 22 19
tel2: +48 32 661 04 94
email: katowice@mentor.pl

Kraków

Oddział Mentor S.A.
Gertrudy 23/2
31-048 Kraków
tel: +48 12 661 90 30
tel2: +48 12 626 16 47
email: krakow@mentor.pl

Łódź

Oddział Mentor S.A.
Wólczańska 128/134
90-527 Łódź
tel: +48 42 231 56 01
tel2: +48 725 202 420
email: lodz@mentor.pl

Lublin

Przedstawicielstwo Mentor S.A.
Pana Balcera 6 lok. 105
20-631 Lublin
tel: +48 81 533 39 32
email: lublin@mentor.pl

Poznań

Oddział Mentor S.A.
Ratajczaka 32/18
61-816 Poznań
tel: +48 61 842 71 84
tel2: +48 61 843 20 06
email: poznan@mentor.pl

Rzeszów

Oddział Mentor S.A.
Kwiatkowskiego 2B/17L
35-311 Rzeszów
tel: +48 17 283 94 20
tel2: +48 17 283 94 21
fax: +48 17 283 94 22
email: rzeszow@mentor.pl

Szczecin

Oddział Mentor S.A.
Marii Konopnickiej 18/1
71-150 Szczecin
tel: +48 91 489 13 41
tel2: +48 91 432 42 07
email: szczecin@mentor.pl

Ukraina

Spółka powiązana Mentor S.A.
Gorśkoji 5a
79018 Lwów, Ukraina
tel: +38 050 370 14 83
tel2: +48 609 690 111
fax: +38 032 237 47 17
email: ukraina@mentor.pl

Warszawa I

Oddział Mentor S.A.
Bukowińska 10 lok. 98
02-703 Warszawa
tel: +48 22 654 12 50
fax: +48 22 654 12 49
email: warszawa1@mentor.pl

Warszawa II

Oddział Mentor S.A.
Cybernetyki 13a
02-677 Warszawa
tel: +48 22 506 58 70
email: warszawa2@mentor.pl

Przedstawicielstwo Mentor S.A.
Ludwiki 4 lok A
01-226 Warszawa
tel: +48 22 627 37 65
tel2: +48 22 627 37 66
email: jkuziemska@kuziemscy.pl

Wrocław

Oddział Mentor S.A.
Krzycka 15a/9
53-019 Wrocław
tel: +48 71 343 12 21
tel2: +48 71 342 43 61
fax: +48 609 611 352
email: wroclaw@mentor.pl
Centrala

Toruń

Mentor S.A.
Szosa Chełmińska 177-181
87-100 Toruń
tel: +48 56 669 33 00
fax: +48 56 669 33 04
email: mentor@mentor.pl