wróć do poprzedniej strony

Czy nasze dane osobowe są bezpieczniejsze?

2021-08-31
Czy nasze dane osobowe są bezpieczniejsze?

Rozmowa z Michałem Nosowskim, specjalistą do spraw RODO


Zapraszamy na pierwszą część wywiadu z Panem Michałem Nosowskim – radcą prawnym i współzałożycielem kancelarii ByteLaw. Pan Michał specjalizuje się w stosowaniu przepisów RODO, tworzeniu i weryfikacji umów oraz zapewnianiu, aby prowadzenie biznesu w Internecie było zgodne z prawem. Dodatkowo prowadzi bloga o ochronie danych osobowych i nowych technologiach www.wsroddanych.pl oraz jest autorem książki „Prawne aspekty cyberbezpieczeństwa”, a także artykułów w czasopismach: Biuletyn Euro Info, Linux Magazine oraz Ochrona Danych Osobowych.

Z tej części wywiadu dowiedzą się Państwo, m.in. tego, jak w ostatnich latach zmieniło się podejście podmiotów przetwarzających dane osobowe, czy dzięki regulacjom przetwarzane dane faktycznie są bezpieczniejsze, jakie działania były podejmowane przez Urząd Ochrony Danych Osobowych.
Zapraszamy do lektury.

Mentor: W ostatnim czasie obchodziliśmy 3. rocznicę obowiązywania RODO, tj. przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Czy zauważalna jest zmiana podejścia podmiotów gospodarczych, jako przetwarzających dane, do sposobu przetwarzania danych osobowych?

Michał Nosowski: Zdecydowanie tak. W ciągu ostatnich kilku lat wielu przedsiębiorców dowiedziało się o tym, że istnieją przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, których powinni przestrzegać. Bardzo pomocne okazało się tu dość duże zainteresowanie mediów nowymi regulacjami. To z kolei spowodowało, że dużo podmiotów gospodarczych po prostu miało szansę usłyszeć o konieczności dostosowania swojej działalności do nowych wymogów.

Masowe wdrożenia RODO, a następnie bieżące stosowanie tych przepisów doprowadziło do tego, że przedsiębiorcy rzeczywiście zmienili swoje podejście do kwestii ochrony danych osobowych. Przed rozpoczęciem stosowania nowych regulacji w Polsce obowiązywała stara ustawa o ochronie danych osobowych, uchwalona jeszcze w 1997 r. Wiedza o niej nie była jednak rozpowszechniona, a tym samym wiele osób prowadzących swoje biznesy, po prostu się do niej nie stosowało.

Po rozpoczęciu stosowania RODO sytuacja ta uległa zmianie – organizacje często dbają o to, aby działać zgodnie z przepisami. To z kolei wymusza konieczność weryfikowania tego jakie dane mogą w ogóle być przetwarzane i jakie obowiązki należy w tym zakresie spełnić. Generalnie skutkowało to również większą świadomością w zakresie bezpieczeństwa – część przedsiębiorstw rozpoczęło wdrażanie dodatkowych zabezpieczeń, szkolenie personelu itp. Proces ten nadal trwa i powinien, zgodnie z naszą wiedzą na temat ochrony danych, być procesem ciągłym.

Z drugiej strony muszę zauważyć, że nadal istnieją organizacje, które nie podejmują jakichś szerzej zakrojonych działań, mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa danych, które przetwarzają i ograniczają się do niezbędnego minimum. Zarządzający nimi z reguły wiedzą, że istnieją takie przepisy jak RODO, ale świadomie wydają się je ignorować.

Czy po tych trzech latach można stwierdzić, iż nasze dane, przetwarzane przez różnego rodzaju podmioty, są bezpieczniejsze niż były 3 lata temu, w czasach przed RODO?

W mojej ocenie tak – przez te 3 lata część organizacji, zwłaszcza tych, które poważnie podeszły do kwestii dostosowania swojej działalności do przepisów RODO, generalnie podejmowała dodatkowe działania, nakierowane na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa danych osobowych. Skutkowało to m.in. dokonywaniem kompleksowych analiz ryzyka związanych z przetwarzaniem danych, wprowadzaniem dodatkowych zabezpieczeń czy też szkoleniami personelu. Wymogi w tym zakresie wynikają m.in. właśnie z przepisów RODO.

Oczywiście warto powiedzieć, że RODO jest tylko jednym z czynników, które zwiększają świadomość zarządzających różnymi przedsiębiorstwami w zakresie bezpieczeństwa danych. Do innych należy np. chęć chronienia swojej własności intelektualnej, tajemnic przedsiębiorstwa czy chęć zabezpieczenia się przed atakami cybernetycznymi, które mogą uniemożliwić bieżącą pracę. W mojej ocenie o bezpieczeństwie danych mówi się w ostatnich latach coraz więcej i RODO jest tylko jednym z wielu elementów, który na to wpływa. Innymi są np. nagłaśniane przez media ataki hakerskie czy też często występujące działania przestępcze, nakierowane np. na wyłudzanie danych logowania do banków.

Jak Pan oceni aktualną świadomość osób fizycznych w przedmiocie ochrony ich danych osobowych?

W mojej ocenie ulega ona powolnemu, stopniowemu zwiększaniu. Duża wiedza o tym, że istnieją takie przepisy jak RODO i że dane osobowe w ogóle podlegają ochronie, ma na to wpływ. Nie bez znaczenia są także inne czynniki, np. działania organizacji pozarządowych, portali internetowych zajmujących się bezpieczeństwem informatycznym czy też np. informacje w mediach o pojawiających się wyciekach danych.

Potwierdza to m.in. ilość skarg, które wpływają do Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ze statystyk, publikowanych przez urząd wynika, że ilość zgłoszeń, które obecnie otrzymują od osób poszkodowanych nieprawidłowym przetwarzaniem ich danych osobowych jest kilkukrotnie większa niż przed 2018 rokiem. Oczywiście, nie wszystkie z tych skarg automatycznie muszą być zasadne, ale widać po tym, że ludzie mają świadomość istnienia ochrony ich danych osobowych i możliwości zgłoszenia ewentualnych naruszeń do odpowiedniego urzędu.

Jakie były na przestrzeni ostatnich trzech lat działania PUODO? Jak te działania ocenia rynek prawniczy?

Początkowo działania te opierały się głównie na różnego rodzaju kampaniach uświadamiających społeczeństwo, że zmieniają się przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Innymi słowy, istotą tych działań było poinformowanie różnych podmiotów, w tym takich, które przetwarzają dane osobowe, o tym że nowe regulacje wymagają od nich podjęcia dodatkowych działań. Dodatkowo Prezes UODO brał udział w dostosowaniu przepisów polskiego prawa do regulacji wynikających z RODO, opiniując projekty aktów prawnych.

Z czasem do działań edukacyjno-informacyjnych dołączyły różnego rodzaju działania kontrolne, wydawanie decyzji oraz nakładanie kar za nieprawidłowe przetwarzanie danych. W mojej ocenie ten aspekt działalności urzędu skupia obecnie najwięcej uwagi. Każda opublikowana decyzja, dotycząca naruszenia i nałożenia kary finansowej wywołuje dość sporą dyskusję wśród prawników. Nie można tu powiedzieć, że działania urzędu są oceniane jednoznacznie krytycznie lub jednoznacznie pozytywnie – z reguły mają one zarówno swoich zwolenników, jak również krytyków.

Warto jednak wspomnieć o tym, że jeden z zarzutów względem urzędu pojawia się dość regularnie – niektóre stanowiska czy decyzje nie uwzględniają praktyki biznesowej i realiów prowadzenia działalności gospodarczej. Innymi słowy, poglądy Prezesa UODO są oceniane jako zbyt rygorystyczne i negatywnie wpływające na biznes. Przykładem może być tu kwestia przetwarzania danych w ramach rekrutacji do pracy. Prezes UODO wskazuje, że powinny one być usuwane niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji, co w praktyce uniemożliwia pracodawcom np. bronienie się przed zarzutami dot. dyskryminacji w trakcie postępowań rekrutacyjnych. Inne stanowisko, które spotkało się z krytyką, dotyczyło kwestii sporządzania kopii dowodów osobistych klientów przez banki jako instytucje obowiązane w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – UODO wskazał, że nie zawsze jest to konieczne w każdym przypadku, a jedynie gdy okoliczności tego wymagają. Pomimo tego, przedstawiciele banków stali na stanowisku, że sporządzenie takiej kopii dowodu osobistego jest czynnością, która powinna zostać podjęta w ramach nawiązania stosunków gospodarczych z każdą osobą fizyczną.

Dodatkowo UODO bywa czasem krytykowane za niepublikowanie stanowisk, które dotyczą kwestii istotnych dla przedsiębiorców – uwidoczniło się to zwłaszcza w czasach pandemii, gdy praca była realizowana w modelu zdalnym, a dodatkowo w niektórych zakładach pracy wprowadzono procedury dotyczące np. mierzenia temperatury pracownikom.

blisko Ciebie
Oddziały
i przedstawicielstwa

Bydgoszcz

Przedstawicielstwo Mentor S.A.
Powstańców Wielkopolskich 10
85-090 Bydgoszcz
tel: +48 52 321 48 03
tel2: 606 25 67 67
fax: +48 56 669 33 04
email: bydgoszcz@mentor.pl

Gdańsk

Oddział Mentor S.A.
Aleja Grunwaldzka 163
80-266 Gdańsk
tel: +48 887 043 188
email: gdansk@mentor.pl

Kalisz

Oddział Mentor S.A.
Al. Wolności 10/11
62-800 Kalisz
tel: +48 62 751 19 21
tel2: +48 887 042 876
email: kalisz@mentor.pl

Katowice

Oddział Mentor S.A.
Porcelanowa 19 (budynek A)
40-246 Katowice
tel: +48 32 730 22 19
tel2: +48 32 661 04 94
email: katowice@mentor.pl

Kraków

Oddział Mentor S.A.
Gertrudy 23/2
31-048 Kraków
tel: +48 12 661 90 30
tel2: +48 12 626 16 47
email: krakow@mentor.pl

Łódź

Oddział Mentor S.A.
Wólczańska 128/134
90-527 Łódź
tel: +48 42 231 56 01
tel2: +48 725 258 810
email: lodz@mentor.pl

Lublin

Przedstawicielstwo Mentor S.A.
Pana Balcera 6 lok. 105
20-631 Lublin
tel: +48 81 533 39 32
email: lublin@mentor.pl

Poznań

Oddział Mentor S.A.
Ratajczaka 32/18
61-816 Poznań
tel: +48 61 842 71 84
tel2: +48 61 843 20 06
email: poznan@mentor.pl

Rzeszów

Oddział Mentor S.A.
Kwiatkowskiego 2B/17L
35-311 Rzeszów
tel: +48 17 283 94 20
tel2: +48 17 283 94 21
fax: +48 17 283 94 22
email: rzeszow@mentor.pl

Szczecin

Oddział Mentor S.A.
Marii Konopnickiej 18/1
71-150 Szczecin
tel: +48 91 489 13 41
tel2: +48 91 432 42 07
email: szczecin@mentor.pl

Ukraina

Spółka powiązana Mentor S.A.
Gorśkoji 5a
79018 Lwów, Ukraina
tel: +38 050 370 14 83
tel2: +48 609 690 111
fax: +38 032 237 47 17
email: ukraina@mentor.pl

Warszawa I

Oddział Mentor S.A.
Bukowińska 10 lok. 98
02-703 Warszawa
tel: +48 22 654 12 50
fax: +48 22 654 12 49
email: warszawa@mentor.pl

Warszawa II

Oddział Mentor S.A.
Cybernetyki 13a
02-677 Warszawa
tel: +48 22 506 58 70
email: warszawa2@mentor.pl

Przedstawicielstwo Mentor S.A.
Ludwiki 4 lok A
01-226 Warszawa
tel: +48 22 627 37 65
tel2: +48 22 627 37 66
email: jkuziemska@kuziemscy.pl

Wrocław

Oddział Mentor S.A.
Krzycka 15a/9
53-019 Wrocław
tel: +48 609 611 352
tel2: +48 71 343 12 21
fax: +48 71 342 43 61
email: wroclaw@mentor.pl

Zielona Góra

Oddział Mentor S.A.
Jedności 87/8
65-018 Zielona Góra
tel: +48 887 042 875
email: zielona.gora@mentor.pl
Centrala

Toruń

Mentor S.A.
Szosa Chełmińska 177-181
87-100 Toruń
tel: +48 56 669 33 00
fax: +48 56 669 33 04
email: mentor@mentor.pl

spotkajmy się
Biuro Handlowe

Jeśli uznacie Państwo, że warto poświęcić 60 minut na rozmowę z brokerem ubezpieczeniowym na temat realizacji kompleksowego programu ubezpieczeniowego w Państwa firmie, prosimy o kontakt telefoniczny lub email.

Katarzyna Bojakowska

Katarzyna Bojakowska
Koordynator Biura Handlowego

tel. +48 56 669 32 37
e-mail: katarzyna.bojakowska@mentor.pl
Emil Kaszlewicz

Emil Kaszlewicz
Specjalista ds. Sprzedaży

tel. +48 56 669 32 34
kom. +48 601 450 070
e-mail: emil.kaszlewicz@mentor.pl
Julia Olszewska

Julia Olszewska
Specjalista ds. Sprzedaży

tel. +48 56 669 32 19
kom. +48 607 740 421
e-mail: julia.olszewska@mentor.pl
Jakub Sarnowski

Jakub Sarnowski
Specjalista ds. Sprzedaży

tel. +48 56 669 32 33
kom. +48 603 610 594
e-mail: jakub.sarnowski@mentor.pl