UBEZPIECZENIA RYZYK FINANSOWYCH
Adam Kujawiak, Dyrektor ds Klientów Kluczowych
Adam Kujawiak, Dyrektor ds Klientów Kluczowych

W ramach spółki w Oddziale Warszawa funkcjonuje 

Dział Ubezpieczeń D&O i Ryzyk Finansowych

Nasz dział specjalizuje się w ubezpieczeniach, w których podstawą roszczeń jest czysta strata finansowa, czyli uszczerbek finansowy, który nie wynika bezpośrednio ze szkody w mieniu lub na osobie.

Wieloletnie doświadczenie, pozwala nam na swobodne poruszanie się w tej szczególnie skomplikowanej materii. 

Dla naszych klientów zaaranżowaliśmy polisy o łącznej wartości sumy ubezpieczenia prawie 500.000.000 EURO. 

Zapewniliśmy ochronę ubezpieczeniową dla ponad 300 spółek z różnych branż i o różnej wielkości m.in. spółkom giełdowym zaliczanych do indeksu WIG 20.

Nasze usługi w tej dziedzinie dedykujemy podmiotom gospodarczym działającym w różnych branżach i sektorach produkcji. W szczególności, spółkom prawa handlowego, spółdzielniom, organizacjom typu non- profit, jak również innym podmiotom wyłaniającym organy zarządzające.

D&O - Ubezpieczenie odpowiedzialności członków władz spółki

Ubezpieczenie emisji papierów wartościowych POSI

Ubezpieczenie sprzeniewierzenia szkód wyrządzonych przez pracowników

Odpowiedzialność profesjonalisty

Ubezpieczenia Cyber

Ubezpieczenia Cyber Risk

Adam Kujawiak, Dyrektor ds Klientów Kluczowych
KONTAKT

Dział Ubezpieczeń D&O
i Ryzyk Finansowych


Adam Kujawiak
tel. +48 22 654 12 50
kom: +48 605 329 154

Ubezpieczenia Cyber Risk

Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy, ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń, tel.:+48 56 669 33 00, fax.:+48 56 669 33 04
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, NIP 956-00-03-240, KRS 0000031423, kapitał zakładowy w kwocie 784 628,00 zł opłacony w całości
© 1995-2019, Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy
All right reserved - mentor.pl