UBEZPIECZENIA RYZYK FINANSOWYCH
Adam Kujawiak, Dyrektor ds Klientów Kluczowych
Adam Kujawiak, Dyrektor ds Klientów Kluczowych

W ramach spółki w Oddziale Warszawa funkcjonuje 

Dział Ubezpieczeń D&O i Ryzyk Finansowych

Nasz dział specjalizuje się w ubezpieczeniach, w których podstawą roszczeń jest czysta strata finansowa, czyli uszczerbek finansowy, który nie wynika bezpośrednio ze szkody w mieniu lub na osobie.

Zdobyte podczas obsługi ponad 100 klientów doświadczenie, pozwala nam na swobodne poruszanie się w tej szczególnie skomplikowanej materii. 

Dla naszych klientów zaaranżowaliśmy polisy o łącznej wartości sumy ubezpieczenia prawie 500.000.000 EURO. 

Zapewniliśmy ochronę ubezpieczeniową dla ponad 300 spółek z różnych branż i o różnej wielkości m.in. spółkom giełdowym zaliczanych do indeksu WIG 20.

Nasze usługi w tej dziedzinie dedykujemy podmiotom gospodarczym działającym w różnych branżach i sektorach produkcji. W szczególności, spółkom prawa handlowego, spółdzielniom, organizacjom typu non- profit, jak również innym podmiotom wyłaniającym organy zarządzające.

D&O - Ubezpieczenie odpowiedzialności członków władz spółki

Ubezpieczenie emisji papierów wartościowych POSI

Ubezpieczenie sprzeniewierzenia szkód wyrządzonych przez pracowników

Odpowiedzialność profesjonalisty

Adam Kujawiak, Dyrektor ds Klientów Kluczowych
KONTAKT

Dział Ubezpieczeń D&O
i Ryzyk Finansowych


Adam Kujawiak
tel. +48 22 654 12 50
kom: +48 605 329 154

Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy, ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń, tel.:+48 56 669 33 00, fax.:+48 56 669 33 04
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, NIP 956-00-03-240, KRS 0000031423, kapitał zakładowy w kwocie 706 200,00 zł opłacony w całości
© 1995-2017, Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy
All right reserved - mentor.pl