UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ FLOTY ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW SP. Z O.O. W MYŚLENICACH

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ FLOTY ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW SP. Z O.O. W MYŚLENICACH

pliki do pobrania:

Informacja o wyborze oferty-10.03.2020r.

 

Unieważnienie części I postępowania 6.03.2020r.

 

Informacja z otwarcia ofert 4.03.2020r.

 

Odpowiedzi na pytania wykonawców 02.03.2020r.

Odpowiedzi na pytania wykonawców 27.02.2020r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu 25.02.2020r.

SIWZ

Załącznik nr 1 - OPZ

Załącznik nr 2 - formularz oferty

Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 5a - wzór umowy dla części I

Załącznik nr 5b - wzór umowy dla części II

Załącznik nr 6 -Raport Oceny Ryzyka

Załącznik nr 7- Wykaz środków trwałych

Załącznik nr 8 - Wykaz pojazdów

Załącznik nr 9a- zaświadczenie o szkodowości mienia STU ERGO Hestia S.A.

Załącznik nr 9b- zaświadczenie o szkodowości majątek TUiR Allianz Polska S.A.

Załacznik nr 9c- zaświadczenie o szkodowości mienie Balcia Insurance SE

Załacznik nr 10a -z aświadczenie o szkodowości floty PZU S.A. część I

Załącznik nr 10b - zaświadczenie o szkodowości floty PZU S.A. część II

Załącznik nr 10c- zaświadczenie o szkodowości floty STU ERGO Hestia S.A. część I

Załacznik nr 10d- zaświadczenie o szkodowości foty STU ERGO Hestia S.A. część II

Załącznik nr 10e- zaświadczenie o szkodowości floty Compensa TU S.A.

Załącznik nr 11 - oświadczenie o grupie kapitałowej

 

KONTAKT
Centrala

Mentor S.A.
ul. Szosa Chełmińska 177-181
87-100 Toruń

tel. +48 56 669 33 00
fax: +48 56 669 33 04

NIP: 956 00 03 240Inspektor Ochrony Danych


Reklamacja
Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy, ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń, tel.:+48 56 669 33 00, fax.:+48 56 669 33 04
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, NIP 956-00-03-240, KRS 0000031423, kapitał zakładowy w kwocie 784 628,00 zł opłacony w całości
© 1995-2020, Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy
All right reserved - mentor.pl