KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE POWIATU LIMANOWSKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI PODLEGŁYMI

Kompleksowe ubezpieczenie Powiatu Limanowskiego wraz z jednostkami podległymi

pliki do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze oferty-cześć I i II unieważnienie części III 03.10.2018r.

 

Informacja z otwarcia ofert 12.09.2018r.

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 07.09.2018r.

Modyfikacja dokumentacji SIWZ 07.09.2018r.

Zał. nr 2-Formularz oferty (aktualizacja) 07.09.2018r.

Zał. nr 9-kalkulacja składki-majątek aktualizacja 07.09.2018r.

Zał. nr 10-kalkulacja składki-pojazdy aktualizacja 07.09.2018r.

 

Modyfikacja dokumentacji SIWZ_06.09.0218r.

Zał. nr 2-Formularz oferty (aktualizacja) 06.09.2018r.

Zał. nr 9-kalkulacja składki-majątek (aktualizacja) 06.09.2018r.

Zał. nr 10-kalkulacja_skladki-pojazdy_aktualizacja_06.09.2018r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 06.09.2018r.

Odpowiedzi na pytania wykonawców 06.09.2018r.

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 04.09.2018r.

Odpowiedzi na pytania wykonawcow 04.09.2018r.

Zał. nr 1 - OPZ (aktualizacja) 04.09.2018r.

Zał. nr 6 - Wykaz mienia (aktualizacja) 04.09.2018r.

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 30.08.2018r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu 2018.08.23

SIWZ

Zał. nr 1 - OPZ

Zał. nr 2 - Formularz oferty

Zał. nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków

Zał. nr 4 - Podstawy wykluczenia

Zał. nr 5aa- Wzór umowy

Zał. nr 5a - Wzór umowy

Zał. nr 5b - Wzór umowy

Zał. nr 5c - Wzór umowy

Zał. nr 6 - Wykaz mienia

Zał. nr 7 - Wykaz pojazdów

Zał. nr 8 - Oświadczenie - grupa kapitałowa

Zał. nr 9 - Kalkulacja składki - majątek

Zał. nr 10 - Kalkulacja składki -pojazdy

Zał. nr 11 - Oświadczenie - obowiązki_informacyjne_RODO

 

 

 

KONTAKT
Centrala

Mentor S.A.
ul. Szosa Chełmińska 177-181
87-100 Toruń

tel. +48 56 669 33 00
fax: +48 56 669 33 04

NIP: 956 00 03 240Inspektor Ochrony Danych


Reklamacja
Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy, ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń, tel.:+48 56 669 33 00, fax.:+48 56 669 33 04
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, NIP 956-00-03-240, KRS 0000031423, kapitał zakładowy w kwocie 784 628,00 zł opłacony w całości
© 1995-2021, Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy
All right reserved - mentor.pl