UBEZPIECZENIA LOTNICZE
Jarosław Szymański, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Lotniczych
Jarosław Szymański, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Lotniczych

„Wystarczy, że raz doznasz lotu,
a będziesz zawsze chodził z oczami zwróconymi w stronę nieba, gdzie byłeś i gdzie pragniesz powrócić.”

Leonardo da Vinci

Jesteśmy największym polskim brokerem ubezpieczeniowym, a ubezpieczeniami lotniczymi zajmujemy się od roku 2001. Nasze kilkunastoletnie doświadczenie w tej dziedzinie zdobyte we współpracy z ponad 100 podmiotami prowadzącymi działalność lotniczą jest gwarancją profesjonalizmu i jakości w zakresie ubezpieczeń lotniczych. Każdego roku za naszym pośrednictwem zostaje ubezpieczonych ponad 800 statków powietrznych lotnictwa ogólnego (GA) w zakresie OC użytkownika oraz aerocasco.

Biuro Ubezpieczeń Lotniczych Mentor S.A. to profesjonalny zespół oferujący ubezpieczenia:

 • użytkowników statków powietrznych (w pełnym zakresie),
 • aerocasco statków powietrznych,
 • przewoźników lotniczych (AOC),
 • usług lotniczych przy użyciu statków powietrznych (AWC),
 • ośrodków szkoleniowych (FTO),
 • organizacji obsługowych (w pełnym zakresie),
 • zarządzania ciągłą zdatnością do lotu (CAMO),
 • obsługi naziemnej w portach lotniczych (AHAC),
 • zarządzania lotniskiem (w pełnym zakresie),
 • NNW,
 • instruktorów.
Biuro Ubezpieczeń Lotniczych Mentor S.A:
 • aktywnie poszukuje dla swoich klientów optymalnych ofert ubezpieczeniowych na rynku krajowym i rynkach międzynarodowych,
 • kreuje nowe produkty i rozwiązania uwzględniające specyfikę branży lotniczej,
 • dostosowuje warunki ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb i rodzaju operacji realizowanych przez klienta,
 • czynnie uczestniczy w opiniowaniu regulacji prawnych związanych z ubezpieczeniami lotniczymi.

Wiedzą i doświadczeniem wspomagamy naszych klientów także w trakcie likwidacji szkód co jest niezwykle istotne w przypadku zdarzeń lotniczych, gdzie znajomość skomplikowanych zagadnień prawnych i technicznych przesądza często o uzyskaniu odszkodowania. Pracownicy Biura Ubezpieczeń Lotniczych uczestniczyli dotychczas w ponad 500 postępowaniach likwidacyjnych w zakresie szkód lotniczych (w szczególności z ubezpieczenia OC użytkownika statku powietrznego oraz ubezpieczenia aerocasco), pomagając w ich szybkim i sprawnym zakończeniu.

Nasze największe atuty to wieloletnie doświadczenie, umiejętność analizy ryzyka i opracowania odpowiadających mu rozwiązań w zakresie ochrony ubezpieczeniowej, kompleksowa obsługa zawartych umów oraz pomoc w likwidacji szkód.

Zobacz też: www.mentorpilot.pl

ubezpieczenia OC, AC lotnicze

Jak uzyskać ofertę na ubezpieczenie statków powietrznych i jak zawrzeć ubezpieczenie?

Wejdź na stronę http://www.mentorpilot.pl/kwestionariusz i wypełnij kwestionariusz

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z osobami:

Informacje o warunkach ubezpieczeń lotniczych:
Jarosław Szymański
email:

Kontakt w sprawie OC użytkownika i aerocasco:
Maciej Mrozowicz
email:
+48 609 992 668

Oddział Warszawa, ul. Bukowińska 10 lokal 98,
02-703 Warszawa, tel.+48 22 654 12 50, +48 22 652 26 13, +48 22 654 12 51, fax. +48 22 654 12 49

 

Jarosław Szymański, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Lotniczych
KONTAKT

Biuro Ubezpieczeń Lotniczych

Jarosław Szymański
tel. +48 22 654 12 50

Biuro Ubezpieczeń Lotniczych Mentor S.A. to profesjonalny zespół oferujący ubezpieczenia:

 • użytkowników statków powietrznych (w pełnym zakresie),
 • aerocasco statków powietrznych,
 • przewoźników lotniczych (AOC),
 • usług lotniczych przy użyciu statków powietrznych (AWC),
 • ośrodków szkoleniowych (FTO),
 • organizacji obsługowych (w pełnym zakresie),
 • zarządzania ciągłą zdatnością do lotu (CAMO),
 • obsługi naziemnej w portach lotniczych (AHAC),
 • zarządzania lotniskiem (w pełnym zakresie),
 • NNW,
 • instruktorów.
Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy, ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń, tel.:+48 56 669 33 00, fax.:+48 56 669 33 04
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, NIP 956-00-03-240, KRS 0000031423, kapitał zakładowy w kwocie 784 628,00 zł opłacony w całości
© 1995-2019, Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy
All right reserved - mentor.pl