BIURO GOSPODARKI ODPADAMI

Biuro Ubezpieczeń Gospodarki Odpadami to zespół doświadczonych brokerów, specjalizujących się w ubezpieczeniach przedsiębiorstw branży gospodarki odpadami. Obsługujemy firmy prowadzące działalność w zakresie transportu, zbierania, przetwarzania i recyklingu odpadów, w tym liczne sortownie o statusie RIPOK.

Gospodarka odpadami to jedna z trudno akceptowalnych branż na tzw. „czarnej liście” ubezpieczycieli. Wymaga więc innego podejścia niż pozostałe branże, stąd poprzedzamy proces pozyskiwania ubezpieczenia współpracą z naszym Biurem Oceny i Zarządzania Ryzykiem Mentor S.A. W zakładach przetwarzających odpady z sukcesami wdrażamy autorski Program Zarządzania Ryzykiem WasteRisk.

Wspieramy przedsiębiorców w podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa nie tylko indywidualnie, ale także podczas konferencji edukacyjnych, prelekcji targowych oraz poprzez publikacje branżowe.

Przygotowujemy także polisy na zabezpieczenie roszczeń z art. 48 a i art. 125 ustawy o odpadach, które są akceptowane przez urzędy. Więcej o zabezpieczeniu roszczeń w publikacji pt. „Coraz mniej czasu na zabezpieczenie roszczeń

 

Relacje z Konferencji, organizowanych przez Mentor S.A.:

Relacja z I Konferencji „Bezpieczeństwo RIPOK – wymogi, rozwiązania, skuteczność”

Relacja z II Konferencji „Bezpieczeństwo RIPOK – wymogi, rozwiązania, skuteczność”

Relacja z III Konferencji „Bezpieczeństwo RIPOK – wymogi, rozwiązania, skuteczność”

Zapraszamy do kontaktu: tel. 609 881 563, odpady@mentor.pl

Hanna Rudolf, Dyrektor Biura ubezpieczeń branży gospodarki odpadami
KONTAKT

tel. kom. 609 881 563

e-mail:

MENTOR S.A. Oddział II Warszawa
ul. Bukowińska 10 lok. 98
02-703 Warszawa
www.mentor.pl

 

Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy, ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń, tel.:+48 56 669 33 00, fax.:+48 56 669 33 04
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, NIP 956-00-03-240, KRS 0000031423, kapitał zakładowy w kwocie 784 628,00 zł opłacony w całości
© 1995-2021, Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy
All right reserved - mentor.pl