KONFERENCJA

Bezpieczeństwo Ripok - wymogi, rozwiązania, skuteczność

MENTOR S.A. specjalizuje się we współpracy z przedsiębiorstwami branży gospodarki odpadami. Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom mamy zaszczyt zaprosić na Konferencję

II KONFERENCJA "BEZPIECZEŃSTWO RIPOK - wymogi rozwiązania, skuteczność"

Konferencja odbędzie się dnia 6 grudnia 2017 r. 
Miejsce Konferencji: Hotel DeSilva Inn Katowice Airport
ul. Równoległa 2, 42-625 Pyrzowice

Udział przedstawicieli branży gospodarki odpadami oraz parking są bezpłatne dla uczestników. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Prosimy o zgłoszenie udziału do dnia 30 listopada 2017 roku drogą mailową: lub rejestrację on-line:
www.mentor.pl/zgloszenie_ripok/

PROGRAM KONFERENCJI
09:30 - 10:00 Rejestracja uczestników, poranna kawa
10:00 - 10:15 Uroczyste otwarcie
10:15 - 11:30

PANEL PRAKTYKÓW
Prezentacje zaproszonych gości w zakresie wdrożonych inwestycji i działań organizacyjnych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego zakładów.

Prelegenci:
Paweł Lachowicz, Prezes Zarządu ZUOK Spytkowo sp. z o.o. w Spytkowie
Urszula Miszczuk, Z-ca Kierownika ZUOK Hryniewicze, PUHP LECH sp. z o.o. w Białymstoku
Ireneusz Zimoch, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający KOM-EKO S.A. w Lublinie

11:30 - 12:15 OKIEM INŻYNIERA: Bezpieczeństwo RIPOK, cz. 1:
1) dostępne systemy detekcji i gaszenia oraz ich skuteczność w specyfice warunków sortowni,
2) rozwiązania optymalne czyli skuteczność vs. cena, przykłady rozwiązań niestandardowych,
3) przykłady instalacji nieskutecznych,
4) problematyka zakupu rozwiązań w procedurze PZP.
Prelegent: Łukasz Nowakowski, Dyrektor Biura Oceny i Zarządzania Ryzykiem MENTOR S.A.
12:15 – 12:45 Przerwa na lunch 
12:45 – 13:30 OKIEM INŻYNIERA: Bezpieczeństwo RIPOK, cz. 2:
1) działania organizacyjne i techniczne w zakładach – przykłady praktyczne,
2) organizacja procesu magazynowania oraz podstawowe błędy w procesie,
3) procedury kontroli i weryfikacji stanu bezpieczeństwa,
4) elementy kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa i rynku ubezpieczeniowego.
Prelegent: Łukasz Nowakowski, Dyrektor Biura Oceny i Zarządzania Ryzykiem MENTOR S.A. 
13:30 – 14:00  BEZPIECZEŃSTWO ZARZĄDU: Dlaczego Zarząd musi wiedzieć wszystko?
1) zakres odpowiedzialności członków zarządów,
2) przykłady roszczeń i kosztów.
Prelegent: Adam Kujawiak, Dyrektor, Dział Ubezpieczeń D&O i Ryzyk Finansowych MENTOR S.A.
14:00 – 14:30  Podsumowanie i zakończenie

 

 

Patroni medialniHanna Rudolf, Dyrektor Handlowy
KONTAKT

tel. kom. 609 881 563

e-mail:

MENTOR S.A. Oddział II Warszawa
ul. Bukowińska 10 lok. 98
02-703 Warszawa
www.mentor.pl

 

Patroni medialniMentor S.A. broker ubezpieczeniowy, ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń, tel.:+48 56 669 33 00, fax.:+48 56 669 33 04
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, NIP 956-00-03-240, KRS 0000031423, kapitał zakładowy w kwocie 706 200,00 zł opłacony w całości
© 1995-2017, Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy
All right reserved - mentor.pl