BIURO GOSPODARKI ODPADAMI

Specjalizujemy się w ubezpieczeniach podmiotów, zaangażowanych w gospodarkę odpadami. Wyróżnia nas znajomość branży oraz inżynieria ryzyka, będąca elementem usługi brokerskiej.

Pogarszająca się sytuacja na rynku ubezpieczeń dla firm, zajmujących się odpadami, wymaga zarządzania ryzykiem oraz nowego podejścia do bezpieczeństwa. W ramach usługi brokerskiej podmioty współpracujące z Mentor SA obejmowane są Programem Zarządzania Ryzykiem WasteRisk, którego celem jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i akceptowalności ryzyka, a finalnie poprawę zakresu i cen ofert ubezpieczenia.

Wspieramy przedsiębiorstwa od fazy projektowania poprzez budowę/modernizację zakładów po ich eksploatację i likwidację szkód. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów, stosujących przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Ponadto jesteśmy organizatorem cyklu Konferencji „Bezpieczeństwo RIPOK – wymogi, rozwiązania, skuteczność”, a także prelegentem podczas konferencji branżowych i autorem publikacji. Relacje z Konferencji:

Relacja z I Konferencji „Bezpieczeństwo RIPOK – wymogi, rozwiązania, skuteczność”

Relacja z II Konferencji „Bezpieczeństwo RIPOK – wymogi, rozwiązania, skuteczność”

Zapraszamy do kontaktu: odpady@mentor.pl

Główne produkty

 • Program Zarządzania Ryzykiem WasteRisk, wdrażany pod merytorycznym nadzorem Biura Oceny i Zarządzania Ryzykiem,
 • ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
 • ubezpieczenia maszyn i urządzeń od uszkodzeń wskutek awarii,
 • ubezpieczenia utraty przychodów (BI, MLOP),
 • ubezpieczenia środowiskowe, w tym dedykowane dla zarządzających składowiskami,
 • ubezpieczenia flotowe, w tym AC, OC, NW, CPM
 • ubezpieczenia władz spółek kapitałowych,
 • ubezpieczenia ryzyk cybernetycznych,
 • gwarancje ubezpieczeniowe,
 • ubezpieczenia w procesach inwestycyjnych,
 • ubezpieczenia pracownicze.

Do kogo kierujemy naszą ofertę?

 • zakłady przetwarzania odpadów komunalnych, w tym RIPOK,
 • instalacje termicznego przekształcania odpadów (ITPOK),
 • zarządzający składowiskami,
 • PSZOKi oraz stacje przeładunkowe,
 • podmioty odbierające i transportujące odpady,
 • recyklerzy,
 • wykonawcy/firmy budowlane i montażowe, świadczące usługi dla branży gospodarki odpadami,
 • producenci maszyn dla branży gospodarki,
 • izby i stowarzyszenia branżowe.
Hanna Rudolf, Dyrektor Biura ubezpieczeń branży gospodarki odpadami
KONTAKT

tel. kom. 609 881 563

e-mail:

MENTOR S.A. Oddział II Warszawa
ul. Bukowińska 10 lok. 98
02-703 Warszawa
www.mentor.pl

 

Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy, ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń, tel.:+48 56 669 33 00, fax.:+48 56 669 33 04
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, NIP 956-00-03-240, KRS 0000031423, kapitał zakładowy w kwocie 784 628,00 zł opłacony w całości
© 1995-2018, Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy
All right reserved - mentor.pl