BIURO LIKWIDACJI SZKÓD
Magdalena Rączka, Dyrektor Biura Likwidacji Szkód/Radca prawny
Magdalena Rączka, Dyrektor Biura Likwidacji Szkód/Radca prawny

MENTOR S.A. w swej strukturze organizacyjnej posiada wyspecjalizowaną jednostkę wyznaczoną do likwidacji szkód powstałych u naszych Klientów w zakresie ubezpieczeń majątkowych - Biuro Likwidacji Szkód i Analizy Ubezpieczeniowej.

Przedmiotem działalności jednostki jest wykonywanie umów ubezpieczenia administrowanych (zawartych za pośrednictwem lub przejętych do zarządzania) przez MENTOR S.A. w zakresie wszczęcia i prowadzenia postępowania mającego na celu likwidację powstałej szkody.

Pracownikami Biura są prawnicy jak i osoby posiadających fachową wiedzę techniczną popartą kilkunastoletnią praktyką w zakresie likwidacji szkód. Obecnie w Biurze zatrudnionych jest 12 osób. 

W 2015 roku pracownicy Biura przeprowadzili ponad 9125 postępowań likwidacyjnych. Łączna wartość odszkodowań, wypłacanych dzięki pracy zespołu w 2015 roku, wyniosła 37 milionów złotych.

Pracownikami Biura są:
 
Karolina Wojdyła-Adamska
Zastępca Dyrektora
 
Agnieszka Golus
Specjalista ds Likwidacji Szkód
 
Joanna Kaliszek
Specjalista ds Likwidacji Szkód
 
Dorota Motyka
Specjalista ds Likwidacji Szkód/ Radca prawny
 
Michał Połowińczak
Specjalista ds. Likwidacji Szkód
 
Marek Mróz
Specjalista ds. Likwidacji Szkód/Radca prawny

 
Michał Słowik
Specjalista ds. Likwidacji Szkód
 
Paweł Wróblewski
Specjalista ds. Likwidacji Szkód
 
Jarosław Kończal
Specjalista ds. Likwidacji Szkód
 
Jan Tuora
Specjalista ds. wyceny pojazdów
 
Michał Kalkowski
Specjalista ds. likwidacji szkód komunikacyjnych
 
Tadeusz Nawrot
Główny Specjalista ds. Likwidacji Szkód

 

Magdalena Rączka, Dyrektor Biura Likwidacji Szkód/Radca prawny
KONTAKT

Biuro Likwidacji Szkód

Magdalena Rączka
tel. +48 56 669 33 42

Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy, ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń, tel.:+48 56 669 33 00, fax.:+48 56 669 33 04
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, NIP 956-00-03-240, KRS 0000031423, kapitał zakładowy w kwocie 784 628,00 zł opłacony w całości
© 1995-2018, Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy
All right reserved - mentor.pl