Akademia Mentor

Formularz zgłoszeniowy - staż w Mentor S.A.

Uwaga! Symbolem * oznaczone są pola, których wypełnienie jest niezbędne do wysłania formularza

Dane personalne:

Adres zamieszkania:

Wykształcenie:

Preferencje:

Umiejętności:

Kliknięcie przycisku „Wyślij zgłoszenie!” oznacza, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacji na staż, prowadzonych przez Mentor S.A. zgodnie z postanowieniami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. , poz.1182 z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Ci prawo do wglądu do danych, ich poprawiania lub usunięcia. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Twoich danych. Jeżeli nie wyrażasz takiej zgody, prosimy, abyś nie klikał tego przycisku.
Kontakt

Beata Wasiak
tel. +48 56 669 33 00
email:

Mentor S.A.
ul. Szosa Chełmińska 177-181
87-100 Toruń

www.mentor.pl