Akademia Mentor

WYNIKI KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ

Na posiedzeniu zespołu oceniającego prace nadesłane na konkurs na najlepszą pracę magisterską, Kapituła Konkursu w składzie dr Krzysztof Łyskawa – Zastępca Dyrektora Oddziału w Poznaniu, wykładowca akademicki oraz dr Magdalena Rączka – Dyrektor Biura Likwidacji Szkód i Analizy Ubezpieczeniowej, wykładowca akademicki postanowiła:

Nie przyznać pierwszej nagrody

Druga nagroda została przyznana Rafałowi Matuła, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii, za pracę pod tytułem: „Wypłacalność zakładów ubezpieczeń w kontekście implementacji dyrektywy Wypłacalność II” Przyznać dwie równorzędne trzecie nagrody dla:
Rafała Kinasiewicza, Wyższa Szkoła Bankowa, Wydział Finansów i Zarządzania Kierunek: Finanse i Rachunkowość, za pracę pod tytułem: „Ubezpieczenia gospodarcze sektora rolnego w Polsce”
Eweliny Bałkowiec, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Ekonomiczny, za pracę pod tytułem: „Wiedza oraz świadomość ubezpieczeniowa w obszarze ubezpieczeń obowiązkowych”

Laureatom gratulujemy!


Kontakt

Beata Wasiak
tel. +48 56 669 33 00
email:

Mentor S.A.
ul. Szosa Chełmińska 177-181
87-100 Toruń

www.mentor.pl