wybierz interesujące Cię biuro:

Ubezpieczenia Grupowe
Biuro Ubezpieczeń Grupowych

W ramach Biura Ubezpieczeń Grupowych tworzymy jednolite ogólnopolskie programy grupowych ubezpieczeń na życie i grupowych programów prywatnej opieki zdrowotnej skierowanych do pracowników konkretnych branż. Budowę programów branżowych opieramy na ścisłej współpracy zarówno z pracodawcą, jak i Związkami Zawodowymi, które reprezentują interesy pracowników. Takie podejście zaowocowało stworzeniem oraz obsługą kilkunastu programów branżowych, m.in.: Policji, ZUS-u, Wojska Polskiego, Lasów Państwowych, Służby Więziennej, Telewizji Polskiej, Straży Pożarnej o łącznej liczbie ponad 500 tys. pracowników różnych branż.

Jesteśmy najbardziej doświadczonym brokerem działającym na polskim rynku w zakresie grupowych ubezpieczeń na życie a stosowane przez Mentor innowacje wysoko stawiają poprzeczkę naszej konkurencji.

Maciej Barcik

Maciej
Barcik

Dyrektor

+48 601 253 051

usługi

 • tworzenie ogólnopolskich grupowych programów branżowych ubezpieczeń na życie,
 • tworzenie ogólnopolskich grupowych programów branżowych prywatnej opieki zdrowotnej,
 • analiza potrzeb ubezpieczeniowych pracowników Klienta (elektroniczna anonimowa ankieta),
 • ujednolicenie/konsolidacja grupowych ubezpieczeń na życie zastanych u Klientów o rozproszonej strukturze,
 • modyfikacja oraz dopasowanie programów ubezpieczeń na życie i zdrowie do potrzeb pracowników,
 • tworzenie portali internetowych dopasowanych do potrzeb Klienta umożliwiających porównywanie wariantów ubezpieczeń oraz umożliwiających zawieranie grupowych ubezpieczeń,
 • wprowadzanie przygotowanych przez Mentor systemów informatycznych do obsługi grupowych ubezpieczeń,
 • wsparcie pracowników przy uzyskaniu odszkodowań w indywidualnych roszczeniach,
 • szkolenia pracowników oraz osób obsługujących ubezpieczenia,
 • tworzenie dodatkowych produktów umożliwiających rozszerzenie zakresu ubezpieczenia.

oferta skierowana do

 • Klientów instytucjonalnych/ związków zawodowych,
 • Klientów branżowych,
 • Klientów o rozporoszonej strukturze,
 • stowarzyszeń, zrzeszeń branżowych.

Warszawa

Mentor S.A.
ul. Bukowińska 10 lok. 98
02-703 Warszawa
tel. +48 22 654 12 50
www.mentor.pl
masz pytanie?
Maciej Barcik
Dyrektor
+48 601 253 051
blisko Ciebie
Oddziały
i przedstawicielstwa

Bydgoszcz

Przedstawicielstwo Mentor S.A.
Powstańców Wielkopolskich 10
85-090 Bydgoszcz
tel: +48 52 321 48 03
tel2: 606 25 67 67
fax: +48 56 669 33 04
email: bydgoszcz@mentor.pl

Gdańsk

Oddział Mentor S.A.
Aleja Grunwaldzka 163
80-266 Gdańsk
tel: +48 887 043 188
email: gdansk@mentor.pl

Kalisz

Oddział Mentor S.A.
Al. Wolności 10/11
62-800 Kalisz
tel: +48 62 751 19 21
tel2: +48 887 042 876
email: kalisz@mentor.pl

Katowice

Oddział Mentor S.A.
Porcelanowa 19 (budynek A)
40-246 Katowice
tel: +48 32 730 22 19
tel2: +48 32 661 04 94
email: katowice@mentor.pl

Kraków

Oddział Mentor S.A.
Gertrudy 23/2
31-048 Kraków
tel: +48 12 661 90 30
tel2: +48 12 626 16 47
email: krakow@mentor.pl

Łódź

Oddział Mentor S.A.
Wólczańska 128/134
90-527 Łódź
tel: +48 42 231 56 01
tel2: +48 725 258 810
email: lodz@mentor.pl

Lublin

Przedstawicielstwo Mentor S.A.
Pana Balcera 6 lok. 105
20-631 Lublin
tel: +48 81 533 39 32
email: lublin@mentor.pl

Poznań

Oddział Mentor S.A.
Ratajczaka 32/18
61-816 Poznań
tel: +48 61 842 71 84
tel2: +48 61 843 20 06
email: poznan@mentor.pl

Rzeszów

Oddział Mentor S.A.
Kwiatkowskiego 2B/17L
35-311 Rzeszów
tel: +48 17 283 94 20
tel2: +48 17 283 94 21
fax: +48 17 283 94 22
email: rzeszow@mentor.pl

Szczecin

Oddział Mentor S.A.
Marii Konopnickiej 18/1
71-150 Szczecin
tel: +48 91 489 13 41
tel2: +48 91 432 42 07
email: szczecin@mentor.pl

Ukraina

Spółka powiązana Mentor S.A.
Gorśkoji 5a
79018 Lwów, Ukraina
tel: +38 050 370 14 83
tel2: +48 609 690 111
fax: +38 032 237 47 17
email: ukraina@mentor.pl

Warszawa I

Oddział Mentor S.A.
Bukowińska 10 lok. 98
02-703 Warszawa
tel: +48 22 654 12 50
fax: +48 22 654 12 49
email: warszawa@mentor.pl

Warszawa II

Oddział Mentor S.A.
Cybernetyki 13a
02-677 Warszawa
tel: +48 22 506 58 70
email: warszawa2@mentor.pl

Przedstawicielstwo Mentor S.A.
Ludwiki 4 lok A
01-226 Warszawa
tel: +48 22 627 37 65
tel2: +48 22 627 37 66
email: jkuziemska@kuziemscy.pl

Wrocław

Oddział Mentor S.A.
Krzycka 15a/9
53-019 Wrocław
tel: +48 609 611 352
tel2: +48 71 343 12 21
fax: +48 71 342 43 61
email: wroclaw@mentor.pl

Zielona Góra

Oddział Mentor S.A.
Jedności 87/8
65-018 Zielona Góra
tel: +48 887 042 875
email: zielona.gora@mentor.pl
Centrala

Toruń

Mentor S.A.
Szosa Chełmińska 177-181
87-100 Toruń
tel: +48 56 669 33 00
fax: +48 56 669 33 04
email: mentor@mentor.pl