MENTOR S.A. ODDZIAŁ W RZESZOWIE
KONTAKT
Malgorzata Kostecka, dyrektor oddziału
Malgorzata Kostecka, dyrektor oddziału

Mentor S.A. Oddział w Rzeszowie
Kwiatkowskiego 2B/17L
35-311 Rzeszów

tel: (17) 283 94 20
tel2: (17) 283 94 21
fax: (17) 283 94 22
email:


GPS: 50.018456N, 22.003507E

KONTAKT
Malgorzata Kostecka, dyrektor oddziału
Malgorzata Kostecka, dyrektor oddziału

Mentor S.A. Oddział w Rzeszowie
Kwiatkowskiego 2B/17L
35-311 Rzeszów

tel: (17) 283 94 20
tel2: (17) 283 94 21
fax: (17) 283 94 22
email:


GPS: 50.018456N, 22.003507E

Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy, ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń, tel.:+48 56 669 33 00, fax.:+48 56 669 33 04
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, NIP 956-00-03-240, KRS 0000031423, kapitał zakładowy w kwocie 784 628,00 zł opłacony w całości
© 1995-2019, Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy
All right reserved - mentor.pl