MENTOR S.A. ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU
KONTAKT
Kamila Cal-Całko, dyrektor oddziału
Kamila Cal-Całko, dyrektor oddziału

Mentor S.A. Oddział we Wrocławiu
ul. Krzycka 15a/9
53-019 Wrocław

tel: (71) 343 12 21
tel2: (71) 342 43 61
fax: (71) 342 43 61
email:


GPS: 51.073095N, 17.002876E

KONTAKT
Kamila Cal-Całko, dyrektor oddziału
Kamila Cal-Całko, dyrektor oddziału

Mentor S.A. Oddział we Wrocławiu
ul. Krzycka 15a/9
53-019 Wrocław

tel: (71) 343 12 21
tel2: (71) 342 43 61
fax: (71) 342 43 61
email:


GPS: 51.073095N, 17.002876E

Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy, ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń, tel.:+48 56 669 33 00, fax.:+48 56 669 33 04
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, NIP 956-00-03-240, KRS 0000031423, kapitał zakładowy w kwocie 784 628,00 zł opłacony w całości
© 1995-2019, Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy
All right reserved - mentor.pl