MENTOR S.A. ODDZIAŁ W KRAKOWIE
KONTAKT
Łukasz Gawlik, dyrektor oddziału
Łukasz Gawlik, dyrektor oddziału

Mentor S.A. Oddział w Krakowie
Gertrudy 23/2
31-048 Kraków

tel: (12) 661 90 30
fax: (12) 626 16 47
email:


GPS: 50.054369N, 19.939906E

KONTAKT
Łukasz Gawlik, dyrektor oddziału
Łukasz Gawlik, dyrektor oddziału

Mentor S.A. Oddział w Krakowie
Gertrudy 23/2
31-048 Kraków

tel: (12) 661 90 30
fax: (12) 626 16 47
email:


GPS: 50.054369N, 19.939906E

Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy, ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń, tel.:+48 56 669 33 00, fax.:+48 56 669 33 04
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, NIP 956-00-03-240, KRS 0000031423, kapitał zakładowy w kwocie 784 628,00 zł opłacony w całości
© 1995-2019, Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy
All right reserved - mentor.pl