MENTOR S.A. ODDZIAŁ W SZCZECINIE
KONTAKT
Arkadiusz Kurman, dyrektor oddziału
Arkadiusz Kurman, dyrektor oddziału

Mentor S.A. Oddział w Szczecinie
Marii Konopnickiej 18/1
71-150 Szczecin

tel: (91) 489 13 41
fax: (91) 489 13 41
email:


GPS: 53.439835N, 14.508240E

KONTAKT
Arkadiusz Kurman, dyrektor oddziału
Arkadiusz Kurman, dyrektor oddziału

Mentor S.A. Oddział w Szczecinie
Marii Konopnickiej 18/1
71-150 Szczecin

tel: (91) 489 13 41
fax: (91) 489 13 41
email:


GPS: 53.439835N, 14.508240E

Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy, ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń, tel.:+48 56 669 33 00, fax.:+48 56 669 33 04
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, NIP 956-00-03-240, KRS 0000031423, kapitał zakładowy w kwocie 784 628,00 zł opłacony w całości
© 1995-2019, Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy
All right reserved - mentor.pl