MENTOR S.A. ODDZIAŁ W POZNANIU
KONTAKT
Grzegorz Łosik, dyrektor oddziału
Grzegorz Łosik, dyrektor oddziału

Mentor S.A. Oddział w Poznaniu
Ratajczaka 32/18
61-816 Poznań

tel: (61) 842 71 84
fax: (61) 843 20 06
email:


GPS: 52.405925N, 16.925178E

KONTAKT
Grzegorz Łosik, dyrektor oddziału
Grzegorz Łosik, dyrektor oddziału

Mentor S.A. Oddział w Poznaniu
Ratajczaka 32/18
61-816 Poznań

tel: (61) 842 71 84
fax: (61) 843 20 06
email:


GPS: 52.405925N, 16.925178E

Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy, ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń, tel.:+48 56 669 33 00, fax.:+48 56 669 33 04
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, NIP 956-00-03-240, KRS 0000031423, kapitał zakładowy w kwocie 784 628,00 zł opłacony w całości
© 1995-2019, Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy
All right reserved - mentor.pl