MENTOR S.A. ODDZIAŁY W WARSZAWIE
KONTAKT

Jarosław Szymański,
Dyrektor Odziału Warszawa I

Adam Kujawiak, Dyrektor Oddziału Warszawa II
Adam Kujawiak, Dyrektor Oddziału Warszawa II

Mentor S.A. Oddziały w Warszawie
Bukowińska 10 lok.98
02-703 Warszawa

tel: (22) 654 12 50
fax: (22) 654 12 49


GPS: 52.180339N, 21.028400E

KONTAKT

Jarosław Szymański,
Dyrektor Odziału Warszawa I

Adam Kujawiak, Dyrektor Oddziału Warszawa II
Adam Kujawiak, Dyrektor Oddziału Warszawa II

Mentor S.A. Oddziały w Warszawie
Bukowińska 10 lok.98
02-703 Warszawa

tel: (22) 654 12 50
fax: (22) 654 12 49


GPS: 52.180339N, 21.028400E

Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy, ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń, tel.:+48 56 669 33 00, fax.:+48 56 669 33 04
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, NIP 956-00-03-240, KRS 0000031423, kapitał zakładowy w kwocie 784 628,00 zł opłacony w całości
© 1995-2019, Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy
All right reserved - mentor.pl