ODDZIAŁ W ŁODZI
KONTAKT

Oddział w Łodzi
ul. Paderewskiego 13 lok 104
90-993 Łódź

tel: 603 087 821


GPS: 51.728825N, 19.456598E

KONTAKT

Oddział w Łodzi
ul. Paderewskiego 13 lok 104
90-993 Łódź

tel: 603 087 821


GPS: 51.728825N, 19.456598E

Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy, ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń, tel.:+48 56 669 33 00, fax.:+48 56 669 33 04
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, NIP 956-00-03-240, KRS 0000031423, kapitał zakładowy w kwocie 784 628,00 zł opłacony w całości
© 1995-2018, Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy
All right reserved - mentor.pl