MENTOR S.A. ODDZIAŁ W ŁODZI
KONTAKT

Mentor S.A. Oddział w Łodzi
ul. Wólczańska 128/134
90-432 Łódź

tel: +48 42 231 56 01
tel2: +48 725 202 420


GPS: 51.757678N, 19.453515E

KONTAKT

Mentor S.A. Oddział w Łodzi
ul. Wólczańska 128/134
90-432 Łódź

tel: +48 42 231 56 01
tel2: +48 725 202 420


GPS: 51.757678N, 19.453515E

Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy, ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń, tel.:+48 56 669 33 00, fax.:+48 56 669 33 04
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, NIP 956-00-03-240, KRS 0000031423, kapitał zakładowy w kwocie 784 628,00 zł opłacony w całości
© 1995-2019, Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy
All right reserved - mentor.pl