MENTOR S.A. ODDZIAŁ W CHORZOWIE
KONTAKT
Paweł Ciura, dyrektor oddziału
Paweł Ciura, dyrektor oddziału

Mentor S.A. Oddział w Chorzowie
Katowicka 47
41-500 Chorzów

tel: (32) 743 91 37
tel2: (32) 743 91 43
fax: (32) 743 91 37
email:


GPS: 50.291433N, 18.960428E

KONTAKT
Paweł Ciura, dyrektor oddziału
Paweł Ciura, dyrektor oddziału

Mentor S.A. Oddział w Chorzowie
Katowicka 47
41-500 Chorzów

tel: (32) 743 91 37
tel2: (32) 743 91 43
fax: (32) 743 91 37
email:


GPS: 50.291433N, 18.960428E

Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy, ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń, tel.:+48 56 669 33 00, fax.:+48 56 669 33 04
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, NIP 956-00-03-240, KRS 0000031423, kapitał zakładowy w kwocie 784 628,00 zł opłacony w całości
© 1995-2019, Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy
All right reserved - mentor.pl