Mentor S.A.

Anonimowa ankieta pracownicza:

Dotycząca GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ORAZ GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

Ankieta ma charakter anonimowy i służy rozpoznaniu potrzeb ubezpieczeniowych Funkcjonariuszy i Pracowników Policji w kontekście prac nad nowym programem ubezpieczeniowym.

Uwaga! Symbolem * oznaczone są pola, których wypełnienie jest niezbędne do wysłania formularza

I. Dane wstępne:

II. Zagadnienia, ubezpieczenia na życie:

Prosimy o przyznanie punktów od 1 do 5 w kolumnie „Twoja ocena” wymienionym zdarzeniom ubezpieczeniowym, gdzie ocena 1 – nieistotne dla mnie, ocena 5 – bardzo ważne. *waga świadczenia (1 – mały wpływ, 5 – duży wpływ).

2.2. Prosimy o wskazanie opcji, z których otrzymała/otrzymał Pani/Pan świadczenie w okresie ostatnich PIĘCIU lat i czy była/był Pani/Pan zadowoleni z wysokości otrzymanego świadczeniaIII. Zagadnienia, ubezpieczenia zdrowotne: