BIURO PRODUKTÓW MASOWYCH I AFFINITY
Anna Penther, Dyrektor Biura Produktów Masowych i Affinity
Anna Penther, Dyrektor Biura Produktów Masowych i Affinity

Relacje stanowią kluczowy zasób i główny obszar działalności przedsiębiorstw. W odpowiedzi na to szybko rozwijający się rynek ubezpieczeń dał możliwość oferowania polskim podmiotom produktów wcześniej dostępnych tylko na rynkach zagranicznych. Należą do nich Produkty Masowe – nieskomplikowane, powiązane z profilem działalności Klienta produkty, których odbiorca jest rozproszony przestrzennie.

Biuro Produktów Masowych i Affinity oferuje rozwiązania, które opierają się na masowych stronach działalności przedsiębiorstw i wzbogacaniu ich podstawowej oferty. Nasze propozycje w postaci ubezpieczeń – jako dodatkowej wartości – pozwolą Państwu na lojalizację obecnych klientów i pozyskanie nowych.

Proponowane przez nas rozwiązania z powodzeniem oferowane są pracownikom w postaci benefitów pracowniczych w ramach przyznanego przez Klienta budżetu lub poszczególnym grupom zawodowym w zakresie odpowiedzialności cywilnej np. lekarzom, pielęgniarkom, farmaceutom czy rzeczoznawcom do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Celem skutecznego dotarcia do takiego typu nabywcy, określamy razem z Państwem model dystrybucji, w którym wykorzystujemy zarówno kanały sprzedaży bezpośredniej, jak i pośredniej, takie jak: Internet (dedykowane strony internetowe, media społecznościowe, e-mailing), telefon (telemarketing), kontakt osobisty.

Klienci korzystający z naszych usług nie tylko zyskują produkt dostosowany do potrzeb swoich odbiorców, ale również:

 • budują lojalność, zaufanie i zadowolenie Klientów/Pracowników
 • kreują tożsamość sprzedawcy o szerokiej gamie produktów,
 • odróżniają i wzbogacają swoją ofertę na tle konkurencyjnych,
 • podnoszą korzyści wynikające z technik handlowych takich jak cross-selling i up-selling,
 • zwiększają przychody przy zachowaniu stałych kosztów operacyjnych.

Gwarantujemy rozwiązania, które zyskały uznanie u wielu naszych Klientów m.in. z branży energetycznej, informatycznej, medycznej, a także członków izb, spółdzielni i związków zawodowych. Przykładem naszych prac jest kilkanaście portali internetowych dopasowanych do indywidualnych potrzeb naszych klientów.

 

W ramach oferowanych produktów najczęściej wybieranymi przez Klientów są: 

 • Assistance medyczny
 • Assistance prawny
 • Assistance domowy
 • Assistance komunikacyjny
 • Assistance biurowy
 • Bill protection
 • Przedłużona gwarancja
 • Produkty bancassurance
 • Produkty związane z kartami lojalnościowymi i rabatowymi
Pracownicy biura
 
Agata Łukowska
Broker
 
Ewa Bojarska-Lis
Broker
 
Róża Błaś
Analityk

Anna Penther, Dyrektor Biura Produktów Masowych i Affinity
KONTAKT

Biuro Produktów Masowych i Affinity

Dyrektor Biura:
Anna Penther
+48 56 669 32 51

W ramach oferowanych produktów najczęściej wybieranymi przez Klientów są: 

 • Assistance medyczny
 • Assistance prawny
 • Assistance domowy
 • Assistance komunikacyjny
 • Assistance biurowy
 • Bill protection
 • Przedłużona gwarancja
 • Produkty bancassurance
 • Produkty związane z kartami lojalnościowymi i rabatowymi
Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy, ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń, tel.:+48 56 669 33 00, fax.:+48 56 669 33 04
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, NIP 956-00-03-240, KRS 0000031423, kapitał zakładowy w kwocie 784 628,00 zł opłacony w całości
© 1995-2019, Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy
All right reserved - mentor.pl