WYŁONIENIE WYKONAWCY NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA
data komunikatu: 2012-12-07

Szanowni Państwo,

informujemy, że w toku postępowania nr 3/2012 o wyłonienie wykonawcy na przeprowadzenie szkolenia pn. „Savoir vivre w biznesie” oraz „Dress code w miejscu pracy” Zamawiający zakończył postępowanie bez wyboru najkorzystniejszej oferty.

Wynika to ze złożenia przez wszystkie podmioty biorące udział w postępowaniu ofert, z których żadna nie spełniała wszystkich wymogów formalnych udziału w postępowaniu określonych w zapytaniu ofertowym nr 3/2012.

Z poważaniem,

Ewa Zielińska

Koordynator Projektu

 

KONTAKT
Centrala

Mentor S.A.
ul. Szosa Chełmińska 177-181
87-100 Toruń

tel. +48 56 669 33 00
fax: +48 56 669 33 04

NIP: 956 00 03 240Inspektor Ochrony Danych


Reklamacja
Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy, ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń, tel.:+48 56 669 33 00, fax.:+48 56 669 33 04
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, NIP 956-00-03-240, KRS 0000031423, kapitał zakładowy w kwocie 784 628,00 zł opłacony w całości
© 1995-2021, Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy
All right reserved - mentor.pl