WYŁONIENIE WYKONAWCY NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA PN. NARZĘDZIA INFORMATYCZNE W PRACY BROKERA
data komunikatu: 2012-11-29

Informujemy, że w toku postępowania nr 2/2012 o wyłonienie wykonawcy na przeprowadzenie szkolenia pn. „Narzędzia informatyczne w pracy brokera” z zakresu obsługi programów komputerowych wybrana została oferta firmy:

Include Akademia Informatyczna Norbert Waszak.

Powyższa oferta jest poprawna pod względem formalnym. Wykonawca zaproponował najniższą cenę za wykonanie zamówienia i zdobył 100 pkt. za kryterium „Cena”, które było jedynym kryterium merytorycznym.

KONTAKT
Centrala

Mentor S.A.
ul. Szosa Chełmińska 177-181
87-100 Toruń

tel. +48 56 669 33 00
fax: +48 56 669 33 04

NIP: 956 00 03 240Inspektor Ochrony Danych


Reklamacja
Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy, ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń, tel.:+48 56 669 33 00, fax.:+48 56 669 33 04
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, NIP 956-00-03-240, KRS 0000031423, kapitał zakładowy w kwocie 784 628,00 zł opłacony w całości
© 1995-2021, Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy
All right reserved - mentor.pl