UWIERZYTELNIENIE
DANE REJESTROWE:
Firma: Mentor S.A.
Forma prawna: spółka akcyjna
Adres: ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń
Numer w KRS: 0000031423
Oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS
Wcześniejsza rejestracja: RHB, 1659, Sąd Rejonowy w Toruniu
Kapitał zakładowy: 784 628,00 zł
Liczba akcji wszystkich emisji: 4 552
Wartość nominalna akcji: 172,37zł
Regon: 870245914
NIP: 956-00-03-240
Zezwolenia i decyzje dotyczące prowadzenia działalności brokerskiej: Zezwolenia i decyzje dotyczące prowadzenia działalności brokerskiej: Zezwolenie Ministra Finansów nr 475 z dnia 31/ 05/1994
Decyzja Departamentu Ubezpieczeń Ministerstwa Finansów DU/PU/2836/PU/SP/95 z dnia 05/ 12/1995
Decyzja Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń nr 4208/97 z dnia 24/07/97
Ubezpieczenie: Polisa ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej z limitem odpowiedzialności 70.000.000 EUR

Mentor S.A. - zezwolenie na prowadzenie działalności

 

CZŁONKOSTWO W IZBACH I STOWARZYSZENIACH:

Mentor S.A. jest członkiem polskich izb i stowarzyszeń branżowych oraz reprezentuje w Polsce kilka międzynarodowych sieci brokerskich:

 Polska:
Business Centre Club

www.bcc.org.pl

Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych

www.polbrokers.pl

"Pracodawcy Pomorza i Kujaw" - Związek Pracodawców

www.pracodawcy.info.pl

 Świat:
WBN – Worldwide Broker Network

www.wbnglobal.com

AESIS (Association of European Suppliers of Insurance)

www.aesis-network.com

unisonSteadfast

www.unisonsteadfast.com
WING Worldwide Insurance Network Group

www.winginsurance.com
Verspieren International

international.verspieren.com
Renomia European Partners

www.renomiaeuropeanpartners.com
KONTAKT
Centrala

Mentor S.A.
ul. Szosa Chełmińska 177-181
87-100 Toruń

tel. +48 56 669 33 00
fax: +48 56 669 33 04

NIP: 956 00 03 240Inspektor Ochrony Danych


Reklamacja
Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy, ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń, tel.:+48 56 669 33 00, fax.:+48 56 669 33 04
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, NIP 956-00-03-240, KRS 0000031423, kapitał zakładowy w kwocie 784 628,00 zł opłacony w całości
© 1995-2019, Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy
All right reserved - mentor.pl