UBEZPIECZENIA GRUPOWE
Maciej Barcik - Dyrektor Biura Ubezpieczeń Grupowych
Maciej Barcik - Dyrektor Biura Ubezpieczeń Grupowych

Główną działalnością Biura Ubezpieczeń Grupowych jest tworzenie jednolitych ogólnopolskich programów grupowych ubezpieczeń na życie skierowanych dla pracowników konkretnych branż. Budowę programów branżowych opieramy na ścisłej współpracy zarówno z pracodawcą jak i Związkami Zawodowymi, które reprezentują interesy pracowników. Ujęcie grupowego ubezpieczenia pracowniczego jako program branżowy przygotowany przez naszą firmę pozwala uzyskać wiele korzyści dla uczestników programu, poniżej niektóre z nich:

 • Program branżowy swoją ochroną obejmuje znacznie większą liczbę pracowników niż ubezpieczenie przygotowane dla poszczególnej placówki następuje znacznie większe rozproszenie ryzyka ubezpieczeniowego co pozwala uzyskać znacznie lepsze warunki ubezpieczenia i składkę
 • Jednolite warunki ubezpieczenia dla wszystkich pracowników bez względu na wielkość placówki w której są zatrudnieni oraz położenie
 • Warianty ubezpieczenia dopasowane do potrzeb oraz możliwości pracowników
 • Możliwość uzyskania znacznych zniżek na prywatną opiekę zdrowotną oferowaną przez ubezpieczyciela prowadzącego program
 • Możliwość uzyskania zniżek w ubezpieczeniach majątkowych u danego ubezpieczyciela (OC, AC, mieszkania itp.)
 • Znacznie bardziej atrakcyjna kontynuacja ubezpieczenia po ustaniu stosunku pracy z zakładem pracy
 • Dostęp do portalu internetowego stworzonego dla konkretnej grupy zawodowej zawierającego wszelkie informacje dotyczące samego ubezpieczenia jak i proponującego inne produkty ubezpieczeniowe
 • Wsparcie naszej firmy przy spornych wypłatach świadczeń
 • Pomoc w uzyskaniu środków prewencyjnych od ubezpieczyciela

Aby stworzony przez nas program odpowiadał potrzebom naszych klientów, konstrukcje rozpoczynamy od przeprowadzenia analizy obecnie obowiązujących warunków ubezpieczenia. Po analizie obowiązujących warunków ubezpieczenia, chcąc pogłębić swoją wiedze na temat ryzyk występujących w danej branży wspieramy się konsultacjami ze stroną społeczną lub ankietą przeprowadzoną wśród wybranych pracowników. Następnie rozpoczynamy pracę przy tworzeniu ubezpieczenia. Wyniki naszych prac przedstawiamy naszemu zleceniodawcy oraz wspólnie ustalamy dalszy kierunek naszych działań. Po wyborze ubezpieczyciela oraz akceptacji programu czynnie uczestniczymy w spotkaniach z pracownikami w poszczególnych placówkach, prezentując program ubezpieczeniowy oraz odpowiadając na nurtujące pytania.

Jako Mentor S.A. wynegocjowaliśmy i obecnie prowadzimy kilkanaście programów branżowych między innymi ubezpieczenia grupowe dla pracowników:

 • Policji,
 • Służby Więziennej, 
 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
 • Służby Celnej, 
 • Telewizji Polskiej,
 • Straży Pożarnej,
 • ENERGA,
 • PGE Dystrybucji Warszawa,
 • PGE Obrotu z siedzibą w Warszawie, 
 • MPWiK,
 • MON oraz inne.

Mentor S.A. łącznie reprezentuje interesy ponad 500 tys. pracowników różnych branż w zakresie grupowych ubezpieczeń na życie i nie tylko.

Maciej Barcik - Dyrektor Biura Ubezpieczeń Grupowych
KONTAKT

Biuro Ubezpieczeń Grupowych

Maciej Barcik
tel. +48 22 654 12 50

Jako Mentor S.A. wynegocjowaliśmy i obecnie prowadzimy kilkanaście programów branżowych między innymi ubezpieczenia grupowe dla pracowników:

 • Policji,
 • Służby Więziennej, 
 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
 • Służby Celnej, 
 • Telewizji Polskiej,
 • Straży Pożarnej,
 • ENERGA,
 • PGE Dystrybucji Warszawa,
 • PGE Obrotu z siedzibą w Warszawie, 
 • MPWiK,
 • MON oraz inne.

Mentor S.A. łącznie reprezentuje interesy ponad 500 tys. pracowników różnych branż w zakresie grupowych ubezpieczeń na życie i nie tylko.

Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy, ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń, tel.:+48 56 669 33 00, fax.:+48 56 669 33 04
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, NIP 956-00-03-240, KRS 0000031423, kapitał zakładowy w kwocie 784 628,00 zł opłacony w całości
© 1995-2019, Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy
All right reserved - mentor.pl