BIURO OBSŁUGI UBEZPIECZEŃ
Iwona Pudło, Dyrektor Biura Obsługi Ubezpieczeń
Iwona Pudło, Dyrektor Biura Obsługi Ubezpieczeń

Nasz zespół tworzą osoby posiadające rozległą wiedzę z teorii i praktyki ubezpieczeń.
W codziennej pracy zajmujemy się kompleksową obsługą umów grupowych ubezpieczeń zawartych za pośrednictwem Mentor S.A. przez naszych Klientów.

Przygotowujemy procedury obsługi poszczególnych programów, wspieramy merytorycznie osoby zajmujące się obsługą ubezpieczeń po stronie Klienta oraz służymy pomocą Ubezpieczonym.

Przedmiotem większości umów grupowego ubezpieczenia serwisowanych przez Biuro Obsługi Ubezpieczeń jest ubezpieczenie na życie, jednak oprócz niego obsługujemy
także np. ubezpieczenia NNW, OC w życiu prywatnym i odpowiedzialności zawodowej, kosztów ochrony prawnej, zdrowotne, lekowe, assistance, pracownicze programy emerytalne.

Oferujemy fachową pomoc w zakresie:
 • prowadzenia serwisu informacyjnego dedykowanego osobom ubezpieczonym
  lub zainteresowanym przystąpieniem do ubezpieczenia (np. udzielanie informacji
  dotyczących zakresu i warunków ubezpieczenia, możliwości i trybu przystąpienia do ubezpieczenia, procedury zgłaszania roszczeń);
 • dystrybucji wśród Ubezpieczonych materiałów informacyjnych i dokumentów związanych z ubezpieczeniem;
 • prowadzenia w imieniu naszego Klienta ewidencji osób przystępujących i występujących do/z umowy ubezpieczenia oraz zakresów w jakich te osoby są ubezpieczone;
 • przekazywania Ubezpieczycielowi raportów okresowych w wymaganym przez niego formacie i trybie oraz przesyłanie mu pozostałej korespondencji i dokumentacji związanej z realizacją umowy ubezpieczenia;
 • prowadzenia w imieniu naszego Klienta rozliczania składki z Ubezpieczycielem;
Przystępując do naszych programów ubezpieczeniowych zapewniamy:
 • przejęcie do realizacji przez Biuro Obsługi Ubezpieczeń szeregu obowiązków ciążących na Kliencie, wynikających z umowy ubezpieczenia;
 • możliwość uzyskania szerokiej i precyzyjnej informacji na temat ubezpieczenia zarówno przez Ubezpieczonych jak i przez osoby odpowiadające za sprawy ubezpieczeniowe
  w strukturze organizacyjnej Klienta;
 • szeroki wachlarz możliwości kontaktu z Biurem: telefon, e-mail, fax, pocztą tradycyjną, dedykowane internetowe portale ubezpieczeniowe, kontakt osobisty;
 • pewność wsparcia merytorycznego udzielanego każdemu Ubezpieczonemu przez specjalistów z zakresu ubezpieczeń, np. opiniowanie zasadności zgłoszenia roszczenia/ udzielanie informacji o podstawie zgłoszenia roszczenia w świetle zapisów warunków ubezpieczeń;
 • pełną historię ubezpieczenia Klienta (archiwizacja dokumentów);

Przykładem nowoczesnego i innowacyjnego podejścia do obsługi ubezpieczeń jest Portal Ubezpieczeniowy składający się z różnych umów grupowego ubezpieczenia zawartych na rzecz obecnych oraz byłych Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej.

Portal ten jest elektroniczną platformą informacyjną zawierającą pełną ofertę ubezpieczeń funkcjonujących w ramach programu. Stanowi on doskonałe narzędzie, z którego mogą korzystać zarówno pracownicy Mentor S.A. realizując swoje zadania związane z obsługą ubezpieczeń, jak i pracownicy Służby Więziennej, w których zakresie kompetencyjnym są sprawy ubezpieczeniowe. Portal jest jednak przede wszystkim przyjaznym miejscem, w którym osoba ubezpieczona może m.in. uzyskać potrzebne jej informację i dokumenty, zawnioskować o nowe ubezpieczenia lub o zmianę lub rozszerzenie swojego aktualnego ubezpieczenia.

Pracownicy biura
 
Hanna Bednarek–Wyzga
Koordynator Zespołu Obsługi Ubezpieczeń
 
Aleksandra Czarnota
Broker
 
Katarzyna Gruszczyńska
Broker
 
Magdalena Olejnik
Specjalista d.s. obsługi ubezpieczeń
 
Rafał Cichoń
Analityk
 
Paulina Siemińska
Analityk
 
Marzena Szołonik
Analityk
 
Patrycja Bukowska
Analityk
Iwona Pudło, Dyrektor Biura Obsługi Ubezpieczeń
KONTAKT
Centrala

Mentor S.A.
ul. Szosa Chełmińska 177-181
87-100 Toruń

tel. +48 56 669 33 00
fax: +48 56 669 33 04

NIP: 956 00 03 240Inspektor Ochrony Danych


Reklamacja
Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy, ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń, tel.:+48 56 669 33 00, fax.:+48 56 669 33 04
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, NIP 956-00-03-240, KRS 0000031423, kapitał zakładowy w kwocie 784 628,00 zł opłacony w całości
© 1995-2019, Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy
All right reserved - mentor.pl