BIURO OPERACYJNE
Stanisław Szwed, Dyrektor Biura Operacyjnego
Stanisław Szwed, Dyrektor Biura Operacyjnego

Główne zadania biura:

Akwizycja, przygotowywanie programów, obsługa

Działania akwizycyjne zorientowane na duże podmioty gospodarcze i duże grupy zawodowe oraz opracowywanie koncepcji programów ubezpieczeniowych. Poszerzanie obszarów współpracy z Klientami przede wszystkim na drodze wzbogacania funkcjonujących już programów o nowe elementy lub wdrażanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie ochrony ubezpieczeniowej.

Ocena ryzyka

Ocena ryzyka koncentrująca się na najważniejszych aspektach związanych z zagrożeniami (występującymi i mogącymi wystąpić u klienta):

  • pożarowymi i/lub wybuchowymi,
  • dotyczącymi uszkodzeń maszyn i urządzeń, ich stanem technicznym, warunkami eksploatacji oraz dokumentacją przeglądową, remontową,
  • kradzieżowymi i ochrony dostępu.

Odbywa się to poprzez weryfikację i analizę:

  • zidentyfikowanych zagrożeń (głównie: pożarowych, wybuchowych, kradzieżowych i awarii maszyn), 
  • stanu organizacji i stosowanych zabezpieczeń,
  • wyliczonej (wyznaczonej) wartości lub wielkości współczynnika PML.
Stanisław Szwed, Dyrektor Biura Operacyjnego
KONTAKT
Centrala

Mentor S.A.
ul. Szosa Chełmińska 177-181
87-100 Toruń

tel. +48 56 669 33 00
fax: +48 56 669 33 04

NIP: 956 00 03 240Inspektor Ochrony Danych


Reklamacja
Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy, ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń, tel.:+48 56 669 33 00, fax.:+48 56 669 33 04
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, NIP 956-00-03-240, KRS 0000031423, kapitał zakładowy w kwocie 784 628,00 zł opłacony w całości
© 1995-2019, Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy
All right reserved - mentor.pl