ZESPÓŁ

Pracownicy Mentor S.A. to dynamiczny, ponad 200-osobowy zespół legitymujący się dużym doświadczeniem zawodowym.

130 pracowników spółki posiada licencje brokerskie. Ich działania wspierają dyplomowani ekonomiści, prawnicy, specjaliści z zakresu IT, oceny ryzyk i likwidacji szkód ubezpieczeniowych.

Pracujemy zgodnie z wdrożoną i potwierdzoną certyfikatem wystawionym przez TüV NORD Polska Sp. z o.o. normą jakości PN-EN ISO 9001:2015 gwarantującą najwyższy poziom świadczonych przez nas usług.

Naszą działalność zabezpieczamy polisą odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu brokera ubezpieczeniowego na sumę gwarancyjną
70 000 000 euro.

Wykorzystujemy elektroniczny system rejestracji dokumentów i zarządzania ich obiegiem, gwarantując szybki dostęp do danych, co wpływa na szybkość pracy i w konsekwencji obniża koszty działalności. Przepływ informacji odbywa się z zachowaniem wyjątkowych standardów bezpieczeństwa, zgodnych z polską normą jakości PN-EN ISO/IEC 27001:2017.

 

KONTAKT
Centrala

Mentor S.A.
ul. Szosa Chełmińska 177-181
87-100 Toruń

tel. +48 56 669 33 00
fax: +48 56 669 33 04

NIP: 956 00 03 240Inspektor Ochrony Danych


Reklamacja

Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy, ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń, tel.:+48 56 669 33 00, fax.:+48 56 669 33 04
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, NIP 956-00-03-240, KRS 0000031423, kapitał zakładowy w kwocie 784 628,00 zł opłacony w całości
© 1995-2019, Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy
All right reserved - mentor.pl