ODPOWIEDZIALNOŚĆ PROFESJONALISTY
Adam Kujawiak, Dyrektor ds Klientów Kluczowych
Adam Kujawiak, Dyrektor ds Klientów Kluczowych
Odpowiedzialność profesjonalisty (odpowiedzialność instytucji finansowej, konsultantów komputerowych)

Działalność spółek specjalizujących się w działalności, której wykonywanie wymaga powierzenia im nie tylko pieniędzy, ale i poufnych danych oraz zaufania przedsiębiorców mogą doprowadzić do niebagatelnych strat. Powstała w ten sposób szkoda nawet, jeśli nie ma charakteru pieniężnego, może doprowadzić do szerokiej odpowiedzialności instytucji.

Z punktu widzenia istniejącego ryzyka, specyfika odpowiedzialności spółek zajmujących się projektowaniem programów komputerowych czy świadczących usługi finansowe jest zagadnieniem złożonym. Wysokość szkód i wniesionych roszczeń jest często tak potężna, że tradycyjni ubezpieczyciele odmawiają składania korzystnych ofert.

Dysponujemy wiedzą i możliwościami pozyskania ofert z rynków specjalizujących się w tego rodzaju ryzyku. Posiadamy kadrę, która w razie wystąpienia szkody, będzie właściwie reprezentować Państwa interesy.

W przypadku tych ubezpieczeń, istnieje również możliwość pokrycia szkód wyrządzonych umyślnie przez pracowników, naruszenia praw własności intelektualnej, czy kosztów odzyskania utraconych danych.

D&O - Ubezpieczenie odpowiedzialności członków władz spółki

Ubezpieczenie emisji papierów wartościowych POSI

Ubezpieczenie sprzeniewierzenia szkód wyrządzonych przez pracowników

Adam Kujawiak, Dyrektor ds Klientów Kluczowych
KONTAKT

Dział Ubezpieczeń D&O
i Ryzyk Finansowych


Adam Kujawiak
tel. +48 22 654 12 50

Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy, ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń, tel.:+48 56 669 33 00, fax.:+48 56 669 33 04
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, NIP 956-00-03-240, KRS 0000031423, kapitał zakładowy w kwocie 784 628,00 zł opłacony w całości
© 1995-2019, Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy
All right reserved - mentor.pl