UBEZPIECZENIE MIENIA, OC ORAZ NWW W INSTYTUCIE BADAWCZYM LEŚNICTWA W SĘKOCINIE STARYM

Ubezpieczenie mienia, OC oraz NWW w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym

link do dokumentacji:

https://mentor.logintrade.net/zapytania_email,28415,bea41c1b949ddb068513c07855282ed9.html 

KONTAKT
Centrala

Mentor S.A.
ul. Szosa Chełmińska 177-181
87-100 Toruń

tel. +48 56 669 33 00
fax: +48 56 669 33 04

NIP: 956 00 03 240Inspektor Ochrony Danych


Reklamacja
Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy, ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń, tel.:+48 56 669 33 00, fax.:+48 56 669 33 04
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, NIP 956-00-03-240, KRS 0000031423, kapitał zakładowy w kwocie 784 628,00 zł opłacony w całości
© 1995-2020, Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy
All right reserved - mentor.pl