UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I OC GMINY KOŚCIERZYNA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kościerzyna wraz z jednostkami organizacyjnymi

Link do dokumentacji przetargowej:

https://mentor.logintrade.net/zapytania_email,25653,f38672a52518ee94f8ad3e749ba5fff5.html

KONTAKT
Centrala

Mentor S.A.
ul. Szosa Chełmińska 177-181
87-100 Toruń

tel. +48 56 669 33 00
fax: +48 56 669 33 04

NIP: 956 00 03 240Inspektor Ochrony Danych


Reklamacja
Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy, ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń, tel.:+48 56 669 33 00, fax.:+48 56 669 33 04
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, NIP 956-00-03-240, KRS 0000031423, kapitał zakładowy w kwocie 784 628,00 zł opłacony w całości
© 1995-2020, Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy
All right reserved - mentor.pl