GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA ŚWIDNICA ORAZ ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PARTNERÓW

Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Urzędu Miasta Świdnica oraz ich współmałżonków, partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci

Link do opublikowanej dokumentacji przetargowej:

https://mentor.logintrade.net/zapytania_email,23527,2359f5172ec627d63d5300edae411bb0.html

KONTAKT
Centrala

Mentor S.A.
ul. Szosa Chełmińska 177-181
87-100 Toruń

tel. +48 56 669 33 00
fax: +48 56 669 33 04

NIP: 956 00 03 240Inspektor Ochrony Danych


Reklamacja
Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy, ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń, tel.:+48 56 669 33 00, fax.:+48 56 669 33 04
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, NIP 956-00-03-240, KRS 0000031423, kapitał zakładowy w kwocie 784 628,00 zł opłacony w całości
© 1995-2021, Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy
All right reserved - mentor.pl