ŻYJ AKTYWNIE, DBAJ O SIEBIE - PROMOCJA ZDROWIA WŚRÓD PRACOWNIKÓW MENTOR S.A.

 

Żyj aktywnie, dbaj o siebie - promocja zdrowia wśród pracowników Mentor S.A.

1 Opis projektu

Zamówienie ma zostać wykonane na potrzeby realizacji projektu „ Żyj aktywnie, dbaj o siebie- promocja zdrowia wśród pracowników Mentor S.A.” nr umowy

UM_WR.433.1.386.2019 realizowanego w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

2 Zwięzłe określenie przedmiotu zamówienia

WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ OFERTĘ NA KAŻDĄ CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA (CZĘŚĆ I i/lub II i/lub III )

Zamówienie zostało podzielone na 3 części:

2.1 Część I - usługi konsultacji z fizjoterapeutą

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na konsultacji z fizjoterapeutą - nie więcej niż 134 os. po 2 wizyty (po 1 wizycie na rozpoczęcie i 1 wizycie na zakończenie projektu) w okresie od dnia wskazanego przez Zamawiającego do 28.02.2022r. z możliwością przedłużenia czasu trwania projektu ze względu na panującą epidemię COVID-19. Celem jest ocena stanu zdrowia uczestników pod kątem najczęściej zgłaszanych problemów z układem mięśniowo-szkieletowym, zakończona wydaniem zaświadczenia ze wskazaniem rodzaju aktywności fizycznej i masażu dla uczestnika. Po zakończeniu projektu odbędzie się kolejna konsultacja pod kątem oceny poprawy stanu zdrowia.

Łącznie zostanie wykonane nie więcej niż 268 wizyt (dla 134 osób) usługi z zakresu konsultacji fizjoterapeutycznej.

2.2 Część II -  usługi terapii manualnej (masaże)

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wykonaniu  terapii indywidualnej w formie masaży - dla nie więcej niż 134 os. po 10 wizyt w okresie od dnia wskazanego przez Zamawiającego do 28.02.2022r. z możliwością przedłużenia czasu trwania projektu ze względu na panującą epidemię COVID-19.

Łącznie zostanie wykonane nie więcej niż 1340 usług terapii manualnej (masaży) ( dla 134 osób).

2.3 Część III -  usługi konsultacji z dietetykiem

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wykonaniu  konsultacji z dietetykiem - dla nie więcej niż 67 os. po 1 wizycie w miesiącu przez 12 miesięcy od dnia wskazanego przez Zamawiającego do 28.02.2022r. z możliwością przedłużenia czasu trwania projektu ze względu na panującą epidemię COVID-19.

Łącznie zostanie wykonane nie więcej niż 804 konsultacji z dietetykiem ( dla 67 osób).

  1. Wspólny Słownik zamówień ( kod-y CPV przedmiotu zamówienia)

85142100-7 - Usługi fizjoterapii

85140000-9 - Usługi świadczone przez personel medyczny

85147000-1 - Usługi zdrowotne świadczone dla firm

85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

  1. Dokumenty do pobrania

Wybór najkorzystniejszej oferty 29.06.2020r.

 

Formularz ofertowy (aktualizacja) 15.06.2020r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu 8.06.2020r.

Zapytanie ofertowe 8.06.2020r.

Formularz ofertowy 8.06.2020r.

Wzór umowy w zakresie konsultacji z dietetykiem 8.06.2020r.

Wzór umowy w zakresie konsultacji z fizjoterapeutą 8.06.2020r.

Wzór umowy w zakresie usług terapii manualnej 8.06.2020r.

 

 

KONTAKT
Centrala

Mentor S.A.
ul. Szosa Chełmińska 177-181
87-100 Toruń

tel. +48 56 669 33 00
fax: +48 56 669 33 04

NIP: 956 00 03 240Inspektor Ochrony Danych


Reklamacja
Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy, ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń, tel.:+48 56 669 33 00, fax.:+48 56 669 33 04
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, NIP 956-00-03-240, KRS 0000031423, kapitał zakładowy w kwocie 784 628,00 zł opłacony w całości
© 1995-2021, Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy
All right reserved - mentor.pl