D&O (UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CZŁONKÓW WŁADZ SPÓŁKI)
Adam Kujawiak, Dyrektor ds Klientów Kluczowych
Adam Kujawiak, Dyrektor ds Klientów Kluczowych

Członkowie władz spółek stają, na co dzień przed wieloma wyzwaniami. Każda podjęta przez nich decyzja, składane oświadczenie czy postawa w negocjacjach wiążą się z ryzykiem, za które ponoszą odpowiedzialność o charakterze osobistym.

Świadomość ogromu tego ryzyka może prowadzić do działań asekuracyjnych, które mogą pozostawać w sprzeczności z interesami osób, które powierzyły członkom władz prowadzenie spraw spółki. 
Dodatkowym aspektem podnoszącym ryzyko podniesienia roszczeń względem władz spółki są permanentne nowelizacje przepisów prawa, np. wprowadzające instytucję pozwu zbiorowego, odpowiedzialność władz spółki za niezgłoszenie bądź nieterminowe zgłoszenie sprawozdania finansowego lub brak podjęcia decyzji w sprawie upadłości.

Jak nigdy przedtem, ubezpieczenie odpowiedzialności osób zarządzających spółką od tego rodzaju ryzyka nie spotykało się z takim zainteresowaniem jak obecnie. Coraz więcej ubezpieczycieli otwiera się na ten, do niedawna, ekskluzywny rynek, co jest powodem dynamicznych zmian w samym produkcie i zakresie oferowanej ochrony.

Ne w każdym przypadku ewolucja warunków ubezpieczenia lub pojawienie się nowych ubezpieczycieli wpływa na jakość zapewnianej ochrony, dlatego szczególnie ważne jest, aby tak istotne sprawy powierzyć fachowcom, którzy na bieżąco monitorują rynek.

Ubezpieczenie emisji papierów wartościowych POSI

Ubezpieczenie sprzeniewierzenia szkód wyrządzonych przez pracowników

Odpowiedzialność profesjonalisty

Adam Kujawiak, Dyrektor ds Klientów Kluczowych
KONTAKT

Dział Ubezpieczeń D&O
i Ryzyk Finansowych


Adam Kujawiak
tel. +48 22 654 12 50

Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy, ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń, tel.:+48 56 669 33 00, fax.:+48 56 669 33 04
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, NIP 956-00-03-240, KRS 0000031423, kapitał zakładowy w kwocie 784 628,00 zł opłacony w całości
© 1995-2019, Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy
All right reserved - mentor.pl