UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I OC ZAKŁADU GOSPODAROWANIA ODPADAMI SP. Z O.O. W ŁOMŻY

Ubezpieczenia majątku i OC Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Łomży

link do postępowania:

https://mentor.logintrade.net/zapytania_email,20000,d9798cdf31c02d86b8b81cc119d94836.html

KONTAKT
Centrala

Mentor S.A.
ul. Szosa Chełmińska 177-181
87-100 Toruń

tel. +48 56 669 33 00
fax: +48 56 669 33 04

NIP: 956 00 03 240Inspektor Ochrony Danych


Reklamacja
Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy, ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń, tel.:+48 56 669 33 00, fax.:+48 56 669 33 04
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, NIP 956-00-03-240, KRS 0000031423, kapitał zakładowy w kwocie 784 628,00 zł opłacony w całości
© 1995-2021, Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy
All right reserved - mentor.pl