UBEZPIECZENIA BUDOWLANO - MONTAŻOWE
Rafał Sobczak, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Budowlano-Montażowych
Rafał Sobczak, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Budowlano-Montażowych

Funkcjonujące w ramach struktury Mentor S.A., Biuro Ubezpieczeń Budowlano - Montażowych, zajmuje się szeroko rozumianym procesem „risk management" w zakresie ubezpieczeń projektów inwestycyjnych:

 • Liniowych (drogowych,  kolejowych)
 • Mieszkaniowych, 
 • Przemysłowych 
 • Hydrotechnicznych / Offshore
 • Publicznych/Prywatnych/ PPP
 • OZE

Zarządzamy ryzykiem ubezpieczeniowym począwszy od fazy projektowania, aż po bieżącą eksploatację oddanej do użytkowania inwestycji.

Prowadzimy pełną obsługę  firm budowlanych / projektowych w zakresie ubezpieczenia ich majątku

Działamy na rzecz:

 

Główne produkty ubezpieczeniowe oferowane przez Biuro Ubezpieczeń Budowlano - Montażowych 

 • Ubezpieczenia mienia i OC firm budowlanych /projektowych / inwestorów 
 • Ubezpieczenia ryzyk budowy i montażu – CAR / EAR
 • Ubezpieczenia ryzyk utraty zysku związanych z prowadzoną inwestycją  - ALOP / MDSU
 • Ubezpieczenia ryzyk transportowych związanych z inwestycjami - CARGO
 • Ubezpieczenia maszyn / sprzętu budowlanego – CPM
 • Gwarancje ubezpieczeniowe / w tym wieloletnie
 • Ubezpieczenia OC uczestników procesu inwestycyjnego/budowlanego
 • Polisy nadwyżkowe OC typu DIC / DIL
 • Kosztorysy / Opinie ubezpieczeniowe
 • Analizy / Modyfikacje FIDIC

OFERUJEMY USŁUGI W ZAKRESIE:

 • Kompleksowych programów ubezpieczeń inwestycji budowlanych oraz programów ubezpieczenia majątku firm budowlanych/projektowych
 • Opracowania zapisów umów kontraktów budowlanych / modyfikacji i dostosowania FIDIC w części dot. odpowiedzialności odszkodowawczej stron umowy oraz w części dotyczącej ubezpieczeń
 • Analiz/audytów już funkcjonujących polis ubezpieczenia inwestycji na wniosek Inwestorów / Inwestorów Zastępczych / Firm budowlanych  / innych podmiotów
 • Wprowadzania - w spółkach budowlanych oraz u inwestorów - mechanizmów kontroli / racjonalizacji kosztów ubezpieczeń inwestycji
 • Programów ubezpieczenia izb / stowarzyszeń branżowych
 • Poszukiwania nietypowych pokryć ubezpieczeniowych, w tym na rynkach zagranicznych
 • Weryfikacji polis podwykonawców w projektach o złożonej strukturze wykonawczej
 • Kosztorysów ubezpieczeniowych dla projektów inwestycyjnych
 • Prowadzenia postępowań na wybór ubezpieczyciela w procedurach zamówień publicznych (w tym jako biegły)
 • Programów ubezpieczeń mienia związanego z procesem budowy / montażu (ubezpieczenia sprzętu/maszyn budowlanych),  
 • Weryfikacji odmownych decyzji odszkodowawczych Ubezpieczycieli  w procesie budowlanym
 • Ubezpieczeń „trudnych” inwestycji budowlanych, w tym projektów prototypowych
 • Szkoleń z zakresu ubezpieczeń budowlano – montażowych, ubezpieczeń OC (w tym GTPL, PI), zmian w zakresie regulacji prawnych
 • W ramach Grupy Mentor zapewniamy dodatkowe usługi w zakresie m.in. 
  - oceny stanu technicznego i monitoringu otoczenia placu budowy,
  - inwentaryzacji przed / powykonawczej,
  - prowadzenia nadzorów przyrodniczych (więcej na stronie www.mentorconsulting.pl)
 
Pracownicy biura
 
Kinga Jurkiewicz
Broker
tel.  +48 56 669 33 72
 
Paweł Lewandowski
Broker
tel.  +48 56 669 32 54
 
Paweł Waszak
Broker
tel.  +48 56 669 33 47
 
Monika Ronkiewicz
Broker
tel.  +48 56 669 33 17
 
Anna Szotko
Broker
tel.  +48 56 669 33 64
Rafał Sobczak, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Budowlano-Montażowych
KONTAKT

Biuro Ubezpieczeń Budowlano-Montażowych

Rafał Sobczak
tel. +48 56 669 33 41
kom. 663 489 423

Główne produkty ubezpieczeniowe oferowane przez Biuro Ubezpieczeń Budowlano - Montażowych 

 • Ubezpieczenia mienia i OC firm budowlanych /projektowych / inwestorów 
 • Ubezpieczenia ryzyk budowy i montażu – CAR / EAR
 • Ubezpieczenia ryzyk utraty zysku związanych z prowadzoną inwestycją  - ALOP / MDSU
 • Ubezpieczenia ryzyk transportowych związanych z inwestycjami - CARGO
 • Ubezpieczenia maszyn / sprzętu budowlanego – CPM
 • Gwarancje ubezpieczeniowe / w tym wieloletnie
 • Ubezpieczenia OC uczestników procesu inwestycyjnego/budowlanego
 • Polisy nadwyżkowe OC typu DIC / DIL
 • Kosztorysy / Opinie ubezpieczeniowe
 • Analizy / Modyfikacje FIDIC
Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy, ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń, tel.:+48 56 669 33 00, fax.:+48 56 669 33 04
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, NIP 956-00-03-240, KRS 0000031423, kapitał zakładowy w kwocie 784 628,00 zł opłacony w całości
© 1995-2019, Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy
All right reserved - mentor.pl