KONKURS NA KALENDARZ 2021

KONKURS NA KALENDARZ 2021

Broker ubezpieczeniowy Mentor S.A. ogłasza konkurs na projekt kalendarza firmowego 2021.

Konkurs ma charakter otwarty, ogólnopolski i jest skierowany do młodych artystów-grafików w wieku od 18 – 35 lat.

Tematyka projektu jest dowolna, a celem konkursu jest wspieranie i promowanie twórczości młodego pokolenia artystów.

Zadaniem konkursowym jest opracowanie 3 przykładowych kart kalendarza planszowego na rok 2021 w formacie nie mniejszym niż A2.

UWAGA - ZMIANY TERMINÓW

Prace konkursowe należy przesyłać w formacie PDF do dnia 30.06.2020 r. na adres mailowy marketing@mentor.pl wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia.

O wynikach konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa w składzie 6-osobowym.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 15 lipca 2020 r. na stronie organizatora konkursu www.mentor.pl oraz na oficjalnych profilach Organizatora w mediach społecznościowych tj. na portalu Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/mentor.broker oraz Instagramie pod adresem www.instagram.com/mentor.sa.

Nagroda

Nagrodą w konkursie jest Umowa z organizatorem na opracowanie kalendarzy na 2021 rok (planszowego, biurkowego i trójdzielnego) z wynagrodzeniem o wartości 3.500 zł brutto.

Udział w konkursie oznacza akceptację Regulaminu.

Księga znakow i logo do pobrania.

Przykładowe materiały graficzne Mentor S.A., w tym karty kalendarza 2020 - pobierz

 

 

 

KONTAKT
Centrala

Mentor S.A.
ul. Szosa Chełmińska 177-181
87-100 Toruń

tel. +48 56 669 33 00
fax: +48 56 669 33 04

NIP: 956 00 03 240Inspektor Ochrony Danych


Reklamacja
Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy, ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń, tel.:+48 56 669 33 00, fax.:+48 56 669 33 04
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, NIP 956-00-03-240, KRS 0000031423, kapitał zakładowy w kwocie 784 628,00 zł opłacony w całości
© 1995-2020, Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy
All right reserved - mentor.pl