UBEZPIECZENIA FINANSOWE
Katarzyna Osak-Stawarz, kierownik Działu Ubezpieczeń Finansowych
Katarzyna Osak-Stawarz, kierownik Działu Ubezpieczeń Finansowych

W strukturach Mentor S.A. od sierpnia 2005r. funkcjonuje Dział Ubezpieczeń Finansowych.

Powołana decyzją Zarządu Mentor S.A., jednostka składa się ze specjalistów, których zadaniem jest zapewnienie naszym klientom wsparcia i opieki w zakresie ubezpieczenia swoich wierzytelności handlowych powstających w ramach tzw. kredytu kupieckiego.

Potrzebę utworzenia takiej jednostki determinował fakt, iż każda działalność gospodarcza nierozerwalnie wiąże się z ryzykiem. Również znaczna część wymiany handlowej pomiędzy podmiotami gospodarczymi odbywa się w dzisiejszych czasach w oparciu o kredyt kupiecki. Jest on dla nabywców atrakcyjną alternatywą dla innych form finansowania zewnętrznego - przede wszystkim kredytu bankowego.

Z drugiej strony, sprzedaż z odroczonym terminem płatności stwarza dodatkowe zagrożenie dla podmiotów kredytujących. Część należności nie zostanie uregulowana w terminie, a niektóre mogą się wręcz okazać nieściągalne. Ubezpieczenie kredytu kupieckiego zabezpiecza dostawcę przed ryzykiem utraty należności handlowych. 

W ramach oferowanej przez Dział Ubezpieczeń Finansowych obsługi zapewniamy:

 • opracowanie wstępnych założeń umowy ubezpieczenia należności, lub analizę obecnie funkcjonującej u klienta umowy ubezpieczenia,
 • prowadzenie negocjacji z ubezpieczycielami odnośnie warunków merytorycznych i cenowych proponowanej ochrony,
 • organizowanie trójstronnych spotkań Klient-Broker-Ubezpieczyciel w celu szczegółowego dopasowania polisy do oczekiwań klienta,
 • prezentacja ostatecznych ofert wraz z rekomendacją konkretnej propozycji,
 • czuwanie nad procesem przygotowania polisy i jej zgodności z ustaleniami faktycznymi,
 • szkolenie z zakresu warunków zawartej umowy ubezpieczenia oraz bieżąca pomoc w obsłudze polisy,
 • doradztwo i pomoc w zakresie problemów dot. likwidacji szkód.

Ubezpieczenie należności handlowych to niewątpliwie bardzo atrakcyjny i dający poczucie bezpieczeństwa produkt ubezpieczeniowy. Ubezpieczając swoje należności handlowe zyskujecie Państwo pewność, że jeżeli nie uzyskacie zapłaty w terminie od któregoś ze swoich kontrahentów, otrzymacie Państwo rekompensatę w postaci wypłaty odszkodowania. Prosta procedura likwidacji szkód i szybka wypłata odszkodowania skutecznie zapobiegają ewentualnym stratom i wahaniom płynności finansowej, które zagraża nieubezpieczonym przedsiębiorcom w przypadku wystąpienia kłopotów z odzyskaniem należności.

Udzielanie kredytów kupieckich oraz zarządzanie portfelem należności może doprowadzić 
do przewagi firmy wobec konkurentów. Taka polityka przedsiębiorstwa powinna być zgodna z jej aktualnymi celami biznesowymi oraz dostosowana do strategii marketingowej i finansowej. Zarządzanie przepływami środków poprzez ubezpieczenia finansowe ma nie tylko sprzyjać odzyskaniu należności, ale także służyć zwiększeniu sprzedaży i zysków oraz utrwalaniu relacji z klientami.

Katarzyna Osak-Stawarz, kierownik Działu Ubezpieczeń Finansowych
KONTAKT

Biuro Ubezpieczeń Finansowych

Katarzyna Osak-Stawarz
tel. +48 56 669 33 22
kom 667 67 15 66

W ramach oferowanej przez Dział Ubezpieczeń Finansowych obsługi zapewniamy:

 • opracowanie wstępnych założeń umowy ubezpieczenia należności, lub analizę obecnie funkcjonującej u klienta umowy ubezpieczenia,
 • prowadzenie negocjacji z ubezpieczycielami odnośnie warunków merytorycznych i cenowych proponowanej ochrony,
 • organizowanie trójstronnych spotkań Klient-Broker-Ubezpieczyciel w celu szczegółowego dopasowania polisy do oczekiwań klienta,
 • prezentacja ostatecznych ofert wraz z rekomendacją konkretnej propozycji,
 • czuwanie nad procesem przygotowania polisy i jej zgodności z ustaleniami faktycznymi,
 • szkolenie z zakresu warunków zawartej umowy ubezpieczenia oraz bieżąca pomoc w obsłudze polisy,
 • doradztwo i pomoc w zakresie problemów dot. likwidacji szkód.
Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy, ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń, tel.:+48 56 669 33 00, fax.:+48 56 669 33 04
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, NIP 956-00-03-240, KRS 0000031423, kapitał zakładowy w kwocie 784 628,00 zł opłacony w całości
© 1995-2019, Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy
All right reserved - mentor.pl