SPORT - UBEZPIECZENIA

Sport to jedno z najbardziej spektakularnych, a zarazem masowych zjawisk społecznych.

To tu zgromadzony jest ogromny kapitał w postaci praw telewizyjnych, czasu i miejsc reklamowych, kontraktów zawodniczych oraz sum transferowych. Nieodłącznym punktem odniesienia dla rywalizacji sportowej (i idących za nią pieniędzy) jest sukces.
Jednak w odróżnieniu np. od teatru, do którego przychodzimy doskonale wiedząc, w jaki sposób skończy się sztuka, odwiedzając arenę zmagań sportowych, ostatecznego wyniku nigdy nie znamy.

W projektach biznesowych towarzyszących sportowi nieprzewidywalność jest jednak niepożądana. Ubezpieczenia mają na celu z jednej strony ją zminimalizować, a z drugiej, osobom i instytucjom zaangażowanym w sport finansowo dać narzędzia, dzięki którym będą mogły w swobodny sposób realizować swoje cele.

Ubezpieczona może być na przykład premia dla drużyny (Bonus Contract Indemnity)
za zdobycie tytułu mistrzowskiego, której wypłata zostaje przeniesiona na ubezpieczyciela. Tym samym premia, a więc motywacja zawodników, może być o wiele większa, bowiem w budżecie będzie uwzględniona tylko kwota za ubezpieczenie bez konieczności tworzenia specjalnych rezerw.

Na całym świecie organizowane są konkursy w przerwach imprez sportowych. Ich zasady zależą wyłącznie od wyobraźni organizatorów. Uczestnik może wygrać znaczną sumę pieniędzy za celny rzut do kosza z połowy boiska, trafienie piłeczką golfową do dołka, albo celne kopnięcie piłką do bramki.


Konkurs jest szczególnym wydarzeniem, posiadającym własną dramaturgię, dającym widzom możliwość stania się głównym uczestnikiem zabawy. Występowanie na boisku lub parkiecie, obok swoich idoli, to nie tylko dodatkowe, emocjonujące przeżycia, ale także niewymierna i bezcenna wartość. Udział kibiców w konkursie z wysokimi wygranymi gwarantuje sponsorom pozytywny odbiór imprezy, niezależnie od końcowego wyniku sportowej rywalizacji.

Ubezpieczenie konkursów (Prize Indemnity) pozwala nie tylko przeznaczyć większe sumy na nagrody, ale także zwiększyć ich atrakcyjność, stając się kreatywnym narzędziem marketingowym, którego zastosowanie zależy wyłącznie od wyobraźni organizatorów.
Jest idealnym sposobem na pozytywne budowanie świadomości marki.

Przykładowe ubezpieczenia w działalności sportowej:

  • Premie dla zawodników (Bonus Contract Indemnity),
  • Ubezpieczenie Wygranych/Konkursów (Prize Indemnity) 
    (np. basketball shoots - koszykówka, hole in one – golf, i inne)

Oferta skierowana jest do:

  • Klubów sportowych,
  • Związków sportowych,
  • Sponsorów.

Ubezpieczenia przedsięwzięć branży rozrywkowej

Biuro Ubezpieczeń Strat Finansowych
02-703 Warszawa, ul. Bukowińska 10/98
tel.+48 22 654 12 50, fax. +48 22 654 12 49

KONTAKT

Biuro Ubezpieczeń Rozrywkowych

tel. +48 22 654 12 50

Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy, ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń, tel.:+48 56 669 33 00, fax.:+48 56 669 33 04
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, NIP 956-00-03-240, KRS 0000031423, kapitał zakładowy w kwocie 784 628,00 zł opłacony w całości
© 1995-2021, Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy
All right reserved - mentor.pl