USŁUGA W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA OC SZKÓD W ŚRODOWISKU – CELOWY ZWIĄZEK GMIN R-XXI–NA LATA 2019/2020

 Usługa w zakresie ubezpieczenia OC szkód w środowisku (z tytułu zanieczyszczenia środowiska naturalnego) - Ubezpieczenie OC zabezpieczenia roszczeń zgodnie z art. 48a Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2019 poz. 701 z późn. zm)– Celowy Związek Gmin R-XXI – na lata 2019/2020

pliki do pobrania:

Unieważnienie postępowania 20.08.2019r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu 12.08.2019r.

SIWZ

     Zał. nr 1-OPZ - część niejawna

Zał. nr 2-Formularz oferty

Zał. nr 3-Oświadczenie o spełnieniu warunków

Zał. nr 4-Podstawy wykluczenia

Zał. nr 5-Wzór umowy OC

     Zał. nr 6-Charakterystyka obiektów - część niejawna

Zał. nr 7-Statut CZG R XXI

Zał. nr 8-Decyzja zezwolenie na zbieranie odpadów w SPO Mielenko Drawskie

Zał. nr 9-Decyzja zezwolenie na zbieranie odpadów w SPO Mokrawica

Zał. nr 10-Decyzja zezwolenie na zbieranie odpadów w SPO Świnoujskie

Zał. nr 11-Pozwolenie zintegrowane RZGO Slajsino

Zał. nr 12-Oświadczenie grupa kapitałowa

Zał. nr 13-Wniosek o przesłanie informacji o charakterze poufnym

KONTAKT
Centrala

Mentor S.A.
ul. Szosa Chełmińska 177-181
87-100 Toruń

tel. +48 56 669 33 00
fax: +48 56 669 33 04

NIP: 956 00 03 240Inspektor Ochrony Danych


Reklamacja
Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy, ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń, tel.:+48 56 669 33 00, fax.:+48 56 669 33 04
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, NIP 956-00-03-240, KRS 0000031423, kapitał zakładowy w kwocie 784 628,00 zł opłacony w całości
© 1995-2020, Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy
All right reserved - mentor.pl